Torrentów: 146910      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + Macintosh



Detale torrenta

Londyñczycy S01E06 [DVBRip] [XviD] [PL]
Kondycja:
Dodane: 22/11/2008
Rozmiar: 335.79 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 6805





Ocena: N/A

Odcinek 6
Polska, 2008, 45 min
Re¿yseria: Greg Zglinski, Maciej Migas

Marcin przyjmuje propozycjê pracy u Darka. Podczas przenoszenia mebli rani siê w rêkê. Opatruje go Ewa. Darek dostaje zlecenie odremontowania zabytkowego domu Annabelle - w³a¶cicielki agencji reklamowej. Mariola zabiera na zdjêcia w agencji modelek sukienkê, któr± Pawe³ kupi³ Asi na bankiet. Annabelle patrzy na ni± z pob³a¿aniem, ale dziêki Peterowi Mariola wygrywa casting. Zayed sk³ada wymówienie. Chce, ¿eby Ewa by³a szczê¶liwa. Ich spotkanie w przyszpitalnym ogrodzie obserwuje Marcin. Mariola przez przypadek zalewa sukienkê Asi winem. ¯eby ratowaæ sytuacjê, wypo¿ycza podobn± sukienkê z agencji modelek, niestety, w innym kolorze. Ali wp³aca porêczenie maj±tkowe, ¿eby Wojtek móg³ opu¶ciæ areszt. Ma te¿ gotowy plan wyratowania Wojtka z k³opotów. W zamian chce mieæ ch³opaka do swojej dyspozycji. Andrzej rozpoczyna pracê w kantynie biura JSD. Podczas rozmowy z McCormickiem dowiaduje siê o planowanym bankiecie. Z kosza na ¶mieci wyjmuje zaproszenie, które McCormick wyrzuci³. Po powrocie do domu Darek zastaje Ninê siedz±c± na schodach ze skrêcon± kostk±. Pod wp³ywem chwili Nina zwierza mu siê z problemów z córk±. Do drzwi puka nowa lokatorka, Agnieszka. Chce wynaj±æ pokój razem z kole¿ank± Lili. Zachwycony Darek oprowadza j± po domu. Jego entuzjazm ga¶nie, gdy okazuje siê, ¿e dziewczyny s± par±. Pawe³ nie zauwa¿a, ¿e sukienka, któr± wybra³, ró¿ni siê kolorem od sukienki, w której przysz³a Asia. Jest zachwycony. Wyznaje jej, ¿e bankiet by³ tylko pretekstem do poznania jej bli¿ej. W trakcie wieczoru Asia poznaje te¿ Jamesa. Widok Ewy z Zayedem nie daje Marcinowi spokoju. Dowiedziawszy siê w koñcu o zdradzie ¿ony, zszokowany wychodzi z domu, trzaskaj±c drzwiami. Upija siê w barze. Andrzej zjawia siê na bankiecie, zauwa¿a Asiê, prosi j± do tañca. Tymczasem James chce, ¿eby Asia przyjê³a pracê pokojówki u Alvina Foxa, rekina gie³dowego. Zapewnia Paw³a, ¿e je¿eli j± do tego nak³oni, nie po¿a³uje. Ochroniarze prosz± Andrzeja o opuszczenie bankietu, gdy¿ zaproszenie nie jest na jego nazwisko. Na szczê¶cie, zjawia siê James. Po bankiecie Pawe³ odwozi Asiê do domu. Chce jej zap³aciæ obiecane 300 funtów, ale targana wyrzutami sumienia dziewczyna wyznaje, ¿e zniszczy³a sukienkê, któr± od niego dosta³a i odmawia przyjêcia pieniêdzy. Pawe³ bagatelizuje sprawê, wrêcza Asi pieni±dze i zaprasza j± na kolacjê.

Obsada:

Karolina Kominek-Skuratowicz
Gra¿yna Barszczewska
Robert Wiêckiewicz
Przemys³aw Sadowski
Podobne torrenty
[TV + Seriale] Londyñczycy S01E05 [DVBRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Londyñczycy S01E01 [DVBRip] [XviD] [PL]
[TV + Seriale] Londyñczycy S01E04 [DVBRip] [XviD] [PL]
[TV + Seriale] Londyñczycy S01E08 [DVBRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Londyñczycy S01E08 [DVBRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Mam Talent S01E06 [PL] [DVBRip.XviD]
[TV + Seriale] Czas Honoru S01E06 [PL.DVBRip.XviD]
[TV + Seriale] Obroñcy - The Defenders S01E06 [DVBRip] [Xvid] [Lektor PL]
[TV + Seriale] S³oneczny patrol - Baywatch S01E06-10 (1989-2001) [DVBRip.XviD] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Londynczycy S02E16 [XviD]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » TV + Seriale
Dodane22/11/2008 01:11:38
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:30:37
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej Emoticon



Wstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe