Torrentów: 146389      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Jake Bernstein - Cykle gie³dowe [PL]
Kondycja:
Dodane: 21/11/2008
Rozmiar: 28.17 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 1141

Ocena: N/A

Cykle gie³dowe

Autor: Jake Bernstein
ISBN: 83-9032-968-9
format pliku: PDF
Ilo¶æ stron: 220

Jedna z podstawowych pozycji w literaturze zachodniej dotycz±cych cykli oraz ich wykorzystywania w analizie rynku i skutecznym inwestowaniu. Autor omawia ró¿ne rodzaje cykli gie³dowych oraz mo¿liwo¶ci ³±czenia analizy cykli z innymi wska¼nikami w celu otrzymywania silnych i wiarygodnych sygna³ów kupna lub sprzeda¿y. Ksi±¿ka przeznaczona jest dla przeciêtnego inwestora i zawiera bardzo przystêpnie przedstawion± praktyczn± wiedzê o cyklach wystêpuj±cych na rynku. Równie¿ bardziej zaawansowani analitycy znajd± tu wiele interesuj±cych informacji dotycz±cych charakterystyki cykli, psychologii inwestowania, a tak¿e zasad zwi±zanych z zarz±dzaniem pieniêdzmi i ryzykiem. W przekonaniu autora, teoria i praktyka inwestycyjna oparta na cyklach jest podej¶ciem samowystarczalnym i bardziej obiektywnym, ani¿eli tradycyjna analiza techniczna, pozwalaj±ca swoim u¿ytkownikom na osi±ganie relatywnie lepszych rezultatów na rynku.

Bernstein pokazuje jak:
- zlokalizowaæ i wykorzystaæ "okienko czasowe"
- prognozowaæ punkty zwrotne bez matematyki i komputerów
- ³±czyæ z analiz± cykli tradycyjne wska¼niki techniczne
- oceniaæ w³asne mo¿liwo¶ci i predyspozycje
- zmieniæ niekorzystne nawyki i nauczyæ siê skutecznego inwestowania
- poznaæ tendencje sezonowe i "kluczowe daty"

Spis tre¶ci:

1. Wprowadzenie: Znaczenie trendu
2. Powtarzaj±ce siê schematy zachowañ rynku
3. Charakterystyka cykli
4. Analiza wybranych cykli d³ugoterminowych
5. Cykle ¶rednioterminowe
6. Cykle krótkoterminowe
7. Sezonowo¶æ cen
8. Zarz±dzanie ryzykiem
9. Synchronizacja transakcji gie³dowych z cyklami
10. Zaawansowana synchronizacja I: ¶rednie krocz±ce
11. Kana³ ¶rednich krocz±cych
12. Zaawansowana synchronizacja II: oscylator stochastyczny i podwójna wyk³adnicza ¶rednia krocz±ca
13. Dywergencja: wska¼nik wczesnego ostrzegania
14. Prognozowanie cykli: dobrodziejstwo czy przekleñstwo?
15. Wyszukiwanie cykli
16. Cykle i nastroje rynkowe
17. Psychologia inwestowania, rynek i cykle
18. Jak mo¿na wykorzystaæ cykle?
19. Podstawowe zagadnienia analizy cykli
20. Najczê¶ciej zadawane pytania
21. Jak znale¼æ w³asny sposób inwestowania
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Inwestor jednosesyjny - Bernstein Jake [PL]
[E-Booki + Audio] Inwestor jednosesyjny - Bernstein Jake [PL] [.pdf]
[DivX - XviD] Nasz Jake - A Kid Like Jake (2018) [720p] [HDTV] [XViD] [AC3-H1] [Lektor PL]
[DivX - XviD] John Wayne Collection - Part 29/100 - Wielki Jake - Big Jake *1971* [DVDRip] [DivX] [Napisy PL]
[Muzyka] Dave Brubeck Quartet - Bernstein Plays Brubeck (1960) [mp3@320]
[Muzyka] Less Than Jake - GNV FLA(2008)
[XXX] Jake Steed Vs. Yum Yum
[Muzyka] Less Than Jake-GNV FLA[Retail][2008][mp3@170]
[Muzyka] Uprising - Mark Eg & Jake Nicholls
[E-Booki + Audio] Mieville China - W poszukiwaniu Jake\\\'a [pdf][mobi][epub][doc] [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane21/11/2008 09:11:53
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:31:54
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe