Torrentów: 146349      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Program Necro Tips 2000 - Zbior tipsów i trików do ró¿nych gier
Kondycja:
Dodane: 13/03/2010
Rozmiar: 2.18 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 10

Ocena: N/A

O PROGRAMIE

Program Necro Tips 2000 jest zbiorem ponad 2760 tipsów i trików do ró¿nych gier. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, ¿e jest on przewidziany g³ównie do gromadzenia w³asnych kodów. Odbywa siê to w bardzo prosty sposób, a jednocze¶nie ca³o¶æ u³atwia przejrzysty interfejs u¿ytkownika. Oprócz tego program mo¿e umiliæ nam pracê odtwarzaj±c w tle nasz± ulubion± MP-trójkê. Mo¿na równie¿ dostosowaæ wygl±d programu do w³asnych upodobañ, zmieniaj±c kolor t³a oraz czcionki poszczególnych elementów interfejsu u¿ytkowanika.

INSTRUKCJA
Spis tipsów znajduje siê po prawej stronie okna. By wy¶wietliæ dany kod nale¿y klikn±æ na nim lewym przyciskiem myszy lub nacisn±æ klawisz ENTER.
Obok okna do wpisywania nazwy tipsa (to nad oknem edycyjnym) znajduje siê licznik kodów. Pokazuje on numer aktualnie wybranego tipsa / ca³kowit± ilo¶æ kodów.
By znale¼æ jaki¶ tips nale¿y wpisaæ tytu³ gry lub jego pierwsze litery w polu edycyjnym znajduj±cym siê nad list± wszystkich dostêpnych kodów. Program wyszuka tips pasuj±cy do wpisywanej nazwy i pod¶wietli go. Je¿eli jest to ten, o który nam chodzi³o to naciskamy ENTER.
By edytowaæ kod nale¿y go wybraæ z listy, a nastêpnie przej¶æ do okna edycyjnego (tam gdzie wy¶wietlana jest tre¶æ tipsa), wprowadziæ ¿±dane zmiany, a nastêpnie klikn±æ przycisk ZAPISZ.
Aby dodaæ nowy kod do listy nale¿y klikn±æ przycisk NOWY, wpisaæ nazwê gry, a nastêpnie do okna edycyjnego wpisaæ tre¶æ kodu. Po tych operacjach nale¿y zakoñczyæ wpisywanie i nacisn±æ przycisk ZAPISZ.
Aby usun±æ kod z listy nale¿y go wybraæ, a nastêpnie klikn±æ przycisk USUÑ i potwierdziæ nasz wybór w dialogu, który pojawi siê na ekranie klikaj±c przycisk TAK. No chyba, ¿e siê rozmy¶limy, wtedy klikamy oczywi¶cie NIE.
Przyciski KOPIUJ, WYTNIJ i WKLEJ s³u¿± odpowiednio do kopiowania, wycinania i wklejania zaznaczonego fragmentu tekstu do/ze schowka.
Aby zmusiæ program do odtwarzania pliku MP3 nale¿y klikn±æ gdziekolwiek na oknie i wybraæ z menu, które siê poka¿e opcjê "Wybierz plik MP3", a nastêpnie wybraæ odpowiedni± piosenkê. Potem mo¿emy j± odtworzyæ lub zatrzymaæ przy pomocy funkcji "Odtwarzaj" i "Zatrzymaj". Program automatycznie powtarza utwór po jego zakoñczeniu.
Po klikniêciu prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu okna i otwarciu podrêcznego menu mo¿na skorzystaæ z opcji zmiany koloru t³a i czcionek programu. Wszystkie ustawienia zostan± zachowane po wyj¶ciu z programu.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Funkcja           Klawisz skrótu

NOWY              CTRL + N

ZAPISZ            CTRL + Z

OTWÓRZ PLIK MP3         F5

USUÑ              CTRL + U

KOPIUJ            CTRL + C

WYTNIJ            CTRL + X

WKLEJ             CTRL + V

ZAZNACZ WSZYSTKO  CTRL + A

ODTWARZAJ PLIK MP3      F7

ZATRZYMAJ ODTWARZANIE   F8

Podobne torrenty
[Pozostałe - Różne] 1000 Ró¿nych gier na Kome
[RMVB] Program ochrony Ksiê¿niczek - Princess Protection Program [DVDRip.RMVB] [Dubbing PL]
[DivX - XviD] Program ochrony Ksiê¿niczek - Princess Protection Program (2009) [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[RMVB] Program ochrony Ksiê¿niczek - Princess Protection Program 2009 [TVRip.RMVB] [Dubbing PL]
[E-Booki + Audio] Zbior wykladow z grafiki komputerowej
[Muzyka] DJ Witu¶ - zbior nagran - disco-polo na wesolo
[E-Booki + Audio] 101 trików sexualnych [PL]
[E-Booki + Audio] 101 Trików Sexualnych [PL]
[Linux + Macintosh] Raspberry Pi Hacks - Tips & Tools for Making Things with the Inexpensive Linux Computer - 2014
[E-Booki + Audio] PC Format KPK - Windows XP i Vista 165 sztuczek i trików [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane13/03/2010 14:03:57
Ostatnie Uaktualnienie19/03/2013 10:56:05
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe