Torrentów: 156423      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Ashampoo Photo Commander v7.20 [MultiLang PL]
Kondycja:
Dodane: 23/05/2009
Rozmiar: 46.63 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 8
leecher(ów): 4
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Ashampoo Photo Commander jest przegl±dark± plików graficznych, pozwala na zarz±dzanie oraz podstawow± obróbkê fotografii. Mimo to, ¿e jest to wersja testowa podczas pracy nie powinny wystêpowaæ b³êdy.

Program dzia³a szybko, a interfejs jest bardzo przyjemny. Photo Commander jest wrêcz naszpikowany opcjami, które pozwalaj± na zarz±dzanie w³asn± galeri± zdjêæ.

Mo¿liwo¶ci modyfikacji obrazu: zmiana wielko¶ci, zmiana wielko¶ci palety, obrót w dowoln± stron± i pod dowolnym k±tem, odbicie lustrzane, itd.

Mo¿liwo¶ci obróbki: nasycenie koloru, efekty (blur, rozmycie, wyostrzenie, sepia, negatyw, ziarnisto¶æ, mozaikowo, wielokrotne odbicie, t³oczenie, rozja¶nienie, itd.).

Narzêdzia myszki: przewijanie, chmurki, tekst, czerwone-oko, gumka, prostok±t, marker, strza³ki, klonowanie.

Przegl±darka umo¿liwia wybór rodzaju widoku, oczywi¶cie dostêpny jest tryb pe³noekranowy. Mo¿na równie¿ sortowaæ zdjêcia wed³ug wybranych kryteriów. Kolejn± wa¿n± funkcj± jest mo¿liwo¶æ wy¶wietlenia pokazu slajdów (u¿ytkownik mo¿e ustaliæ kierunek pokazu, tryb wy¶wietlania, efekt przej¶cia, opó¼nienie, kolor i rodzaj czcionki).

Ashampoo Photo Commander posiada szereg przydatnych narzêdzi. Umo¿liwia grupow± zmianê nazwy plików, tworzenie web-albumu ze zdjêæ czy kalendarza. Mo¿liwe jest ³±czenie wybranych zdjêæ w jedno czy wyszukiwanie podobnych/takich samych zdjêæ. Ciekaw± opcj± jest mo¿liwo¶æ tworzenia albumu na CD/DVD i wypalanie go na no¶nik. Przegl±darka przydatna jest równie¿ podczas przechwytywania obrazu, za jej pomoc± mo¿na wykonaæ dowolny screen.

Program posiada ca³kowicie polski interfejs.

System operacyjny: MS Windows 2000/XP/Vista

Uwaga!
Wersja testowa Ashampoo Photo Commander pozwala na 40 dni darmowego u¿ytkowania (10 dni bez rejestracji oraz 30 dni po darmowej rejestracji).

Producent: http://www.ashampoo.com/

seriale:

APHCEE-77A346-A0F881
APHCE0-77C81F-4E6939
APHCE8-7743C6-882BCD
APHCE2-7798C1-72DC0F
APHCE2-77E2B5-D4CB72
APHCE6-77C3A7-75D1E8
APHCE3-77F2C8-F5DA98
APHCE7-7735A4-EE2023
APHCE5-774AD2-536B2F
APHCEA-77FBFA-9C3A7F
========================
APHCEV-77AE33-F07E4R
APHCE0-779A90-9LCC7E
APHCEB-774C1A-F16205
APHCE9-774C6E-0ER1F7
APHCEE-77BE73-689B53
APHCEV-77R71D-CC5E5F
APHCE3-77E5CD-51V68L
APHCE2-77R430-6R6F40
APHCE0-774C6E-EDC3CC
APHCEA-778279-8A2112
Podobne torrenty
[Windows] Ashampoo Photo Commander 6.40 [PL]
[Windows] Ashampoo Photo Commander 7.20 [PL]
[Windows] Ashampoo Photo Commander v7.00 [ENG]
[Windows] Ashampoo Photo Commander 7.10 [PL]
[Windows] Ashampoo Photo Commander 11.0.5 [PL] [Zarejestrowany]
[Windows] Ashampoo Photo Commander 6.22 [Portable] [PL]
[Windows] Ashampoo Photo Commander 7.10 [PL] [Portable]
[Windows] Ashampoo Photo Commander 7.21 [PL] [Portable]
[Windows] Ashampoo Photo Commander v7.50 [PL] [Portable]
[Windows] Total Commander 7.55 RC2 [Multilang]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane23/05/2009 13:05:49
Ostatnie Uaktualnienie20/09/2012 13:00:33
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe