Torrentów: 147522      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

A. Ayckbourn - Weso³ych ¦wi±t *2002* [TVRip] [PL]
Kondycja:
Dodane: 26/12/2008
Rozmiar: 703.01 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 183

Ocena: N/A

Spektakl telewizyjny
Rok produkcji: 2002
Dane techniczne: Barwny. 71 min.
Premiera: 13.01.2003
Autor: Alan Ayckbourn
Przek³ad: Kazimierz Piotrowski
Re¿yseria: Gustaw Holoubek
Zdjêcia: Witold Adamek

Czarna komedia wybitnego angielskiego dramatopisarza i re¿ysera.
Akcja rozgrywa siê w trzech ods³onach, w Bo¿e Narodzenie przed rokiem, w bie¿±cym roku i za rok - w trzech kuchniach. Bohaterami s± trzy ma³¿eñstwa. Drobny przedsiêbiorca Sidney Hopckroft i jego ¿ona Jane, w³a¶ciciel banku Ronald Brewster-Wright i jego ¿ona Arabella oraz architekt Goeffrey Jackson i jego ¿ona Ewa. Hoockroftowie s± par± rozumiej±c± siê i zgran±. Jane - typowa, nieco ograniczona kura domowa, jest ca³kowicie oddana mê¿owi. Brewster-Wrightowie s± ma³¿eñstwem z d³ugim ju¿ sta¿em, znudzeni i rozczarowani sob±, co u niej wyra¿a siê nadmiern± sk³onno¶ci± do ginu, i to niebyt rozcieñczonego tonikiem. Jacksonowie natomiast nawet nie staraj± siê ukryæ niezgodno¶ci charakterów, szczególnie ona, buntuj±ca siê przeciwko dominacji mê¿a.
Gospodarzami pierwszego przyjêcia s± Hopcroftowie. Oboje bardzo siê denerwuj±. Zw³aszcza Jane zale¿y, by wypa¶æ jak najlepiej ze wzglêdu na Sidneya, który chce przy tej okazji poprosiæ Ronalda o kredyt z jego banku. Udaje mu siê to i wieczór uznaje za szalenie udany, choæ z powodu nadmiernego ugrzecznienia i nie¶mia³o¶ci nie zdo³a³ poprowadziæ przyjêcia tak, jak sobie to wcze¶niej zaplanowa³. Nie ma te¿ dla niego wiêkszego znaczenia, ¿e Jane, w wyniku zbiegu okoliczno¶ci, spor± czê¶æ wieczoru spêdzi³a w ogródku, na ulewnym deszczu. Tegoroczne ¶wi±tecznie spotkanie odbywa siê w zaniedbanej kuchni Jacksonów. Ewa jest w ciê¿kiej depresji i ca³y czas próbuje pope³niæ samobójstwo, z czego go¶cie nie zdaj± sobie sprawy i dziwnym trafem stale jej to uniemo¿liwiaj±. Prym w tym wiod± Hopcroftowie. Zw³aszcza Sidney dyktuje innym, co maj± robiæ. Dziêki po¿yczce za³atwionej przed rokiem sporo zarobi³, a pieni±dze skutecznie pomog³y obojgu ma³¿onkom pozbyæ siê nie¶mia³o¶ci. Co prawda na koniec nieuwa¿na ¿ona wylewa mu na g³owê pe³n± miskê t³ustej wody, ale on tê przykro¶æ powetuje sobie za rok.
Jacksonowie pierwsi zjawi± siê wówczas w zimnej kuchni Brewster-Wrightów. Ewa otrz±¶nie siê z depresji, ale Arabella jeszcze czê¶ciej siêgaæ bêdzie po gin. Ani jednym, ani drugim nie wiedzie siê najlepiej, atmosfera spotkania nie bêdzie wiêc radosna. W pewnej chwili wbrew woli ca³ej czwórki do kuchni bankiera wedr± siê Hopckroftowie - ca³kowicie odmienieni, dziêki pieni±dzom, którymi Sidney nabi³ sobie kabzê w sposób niezbyt uczciwy. Spektakl jest popisem ¶wietnego aktorstwa. Magdalena Zawadzka i Piotr Fronczewski doskonale pokazuj± metamorfozê Hopckroftów. Jan Kociniak jest nieodparcie ¶mieszny, a Anna Dymna autentycznie zdegustowana i pozbawiona z³udzeñ. W drugiej ods³onie Hanna ¦leszyñska wy¶mienicie gra Ewê, bezskutecznie próbuj±c± pope³niæ samobójstwo.

Obsada aktorska:
Magdalena Zawadzka (Jane Hopcroft), Piotr Fronczewski (Sidney Hopcroft), Hanna ¦leszyñska (Ewa Jackson), Arkadiusz Nader (Goeffrey Jackson), Anna Dymna (Arabella Brewster-Wright), Jan Kociniak (Ronald Brewster-Wright)


rozdzielczo¶æ 512x384
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Weso³ych ¶wi±t *1977* [TVRip] [PL]
[DivX - XviD] Weso³ych ¶wiat *1977* [TvRip.XviD] [PL]
[DivX - XviD] Horror w Weso³ych Bagniskach *1995* [TVRip.DivX] [PL]
[DivX - XviD] Weso³ych ¦wi±t (1977) [Webrip.Xvid-D.F] [PL]
[DivX - XviD] Weso³ych ¦wi±t, Pu³kowniku Lawrence - Merry Christmas, Mr. Lawrence *1983* [DVDRip.XviD] [Napisy ENG]
[TV + Seriale] Czwarta siostra *2002* [TVRip] [PL]
[TV + Seriale] Wied¼min *2002* odc.12 - Falwick [TVRip] [RMVB] [PL]
[TV + Seriale] Wied¼min *2002* odc.2 - Nauka [TVRip] [RMVB] [PL]
[TV + Seriale] Wied¼min *2002* odc.13 - Ciri [TVRip] [RMVB] [PL]
[TV + Seriale] Wied¼min *2002* odc.11 - Jaskier [TVRip] [RMVB] [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » TV + Seriale
Dodane26/12/2008 12:12:46
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 10:52:41
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe