Torrentów: 148452      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Cars [ENG]
Kondycja:
Dodane: 05/01/2009
Rozmiar: 227.56 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 2
Pobrane: 2

Ocena: N/A

Opis: Cars to pozycja wy¶cigowa wyró¿niaj±ca siê mocno zarysowanym w±tkiem fabularnym, która powsta³a w oparciu o animacjê komputerow± studia Pixar (wydan± pod tym samym tytu³em, co opisywana gra), której ¶wiatowa premiera nast±pi³a 9 czerwca 2006 roku. Producentem opisywanej pozycji jest firma Locomotive Games, debiutuj±ca na growym rynku, natomiast wydawc± THQ.

Elementem, który stanowi pewnego rodzaju wyznacznik jako¶ci tej¿e pozycji, a jednocze¶nie odró¿ni± j± spo¶ród dziesi±tek jej podobnych jest mocno zarysowany w±tek fabularny (zaczerpniêty oczywi¶cie z obrazu kinowego), krêc±cy siê wokó³ pojazdu o wiele mówi±cym imieniu Lightning McQueen oraz s³ynnej autostrady 66. Zadaniem gracza jest umo¿liwienie zdobycia wspomnianej wcze¶niej postaci mistrzostwa w wy¶cigach z serii Pucharu Piston. Jak mo¿ecie siê domy¶liæ, osi±gniêcie sukcesu wcale nie jest takie proste, na jakie mog³oby wygl±daæ. Do rywalizacji w³±cza siê wiele innych charakterów-samochodów (w Cars sterujemy pojazdami bêd±cymi jednocze¶nie bohaterami gry oraz filmu), a bardzo rozbudowane trasy obfituj± w liczne pu³apki oraz katapulty mog±ce przeszkodziæ w zdobyciu upragnionego pierwszego miejsca. Oprócz g³ównego trybu zabawy (nazwanego Story), mo¿emy przyst±piæ do pojedynczego wy¶cigu, zmierzyæ siê z czasem, a tak¿e rozegraæ wy¶cig z przyjació³mi, dziêki trybowy rozgrywki wieloosobowej. Umo¿liwia on jednoczesn± zabawê z kilkoma osobami, dziêki wykorzystaniu systemu Wi-Fi.

Gracze mog± siê wcieliæ w dziesiêæ postaci, z których ka¿da jest jednocze¶nie jedynym w swoim rodzaju wehiku³em oraz wzi±æ udzia³ w blisko piêædziesiêciu wy¶cigach rozgrywanych na trasach znanych z filmu. W procesie produkcji Cars udzia³ wziêli znani amerykañscy aktorzy podk³adaj±cy g³osy filmowym postaciom (m.in. Owen Wilson i Paul Newman).

Rozgrywka urozmaicona zosta³a kolorow± grafik± wzorowan± na tym, co mo¿emy ujrzeæ w obrazie kinowym. Równie¿ elementy d¼wiêkowe oraz muzyczne zaczerpniêto w g³ównej mierze z filmu. Cars powsta³o z my¶l± o najm³odszych u¿ytkownikach konsol, w zwi±zku z czym poziom trudno¶ci nie jest wygórowany.
Podobne torrenty
[Gry Konsole] Cars Xbox
[Windows] 3D models Cars
[Windows] 3D models Cars 2
[Pozostałe - Różne] HD Cars Wallpapers
[Teledyski/Koncerty] The Cars - Drive
[Pozostałe - Różne] Cars Wallpapers
[Gry PC] GTA: San Andreas - Mod Cars
[Pozostałe - Różne] Prototype and Concept Cars
[Pozostałe - Różne] 80 Prototype and Concept Cars
[Pozostałe - Różne] Cars - BMW M3 Car Show Good
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane05/01/2009 08:01:46
Ostatnie Uaktualnienie01/10/2012 11:44:35
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe