Torrentów: 148452      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Weston Price - Nutrition and physical degeneration [ENG]
Kondycja:
Dodane: 10/07/2010
Rozmiar: 32.61 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 226

Ocena: N/A

W latach 20. i 30. XX wieku Weston Price i jego ¿ona Florence podró¿owali po ¶wiecie studiuj±c ¿ycie ró¿nych prymitywnych spo³eczno¶ci. Price by³ dentyst± i ¿ywi³ przekonanie, ¿e g³ówn± przyczyn± chorób degeneracyjnych nowoczesnych spo³eczeñstw jest wyparcie pokarmów pierwotnych - takich, do których ludzko¶æ przystosowa³a siê przez tysi±ce lat - przez wspó³czesne, wysoce przetworzone artyku³y spo¿ywcze. W czasie swoich d³ugoletnich podró¿y dokona³ wielu znamiennych odkryæ. Rozpocz±³ swe badania od analizy uzêbienia, jamy ustnej i szczêk cz³onków prymitywnych ludów. Otrzymane wyniki porówna³ z danymi dotycz±cymi przedstawicieli tej samej rasy, ale ¿ywi±cych siê w "nowoczesny" sposób.

Jego obserwacje by³y uderzaj±ce w swojej prostocie: raz po raz stwierdza³, ¿e zaledwie jednego pokolenia trzeba, by da³y siê zaobserwowaæ negatywne zmiany w funkcjonowaniu szczêki, a tak¿e próchnica i wady zgryzu. Nie ma najmniejszej w±tpliwo¶ci, ¿e najzdrowsi byli ludzie, którzy jedni miêso, mleko, nieprzetworzone ziarna i warzywa. W 1939 roku og³osi³ swe odkrycie w ksi±¿ce Nutrition and Physical Degeneration (Od¿ywianie, a fizyczna degeneracja).

W³a¶ciwie Price nigdy nie zaleca³ zmniejszenia ilo¶ci spo¿ywanych wêglowodanów, wspominia³ natomiast wielokrotnie, ¿e cukier, ciasta, pieczywo i produkty o znacznym stopniu przetworzenia by³y tymi sk³adnikami diety, które doporowadzi³y do pogorszenia zdrowia populacji ludzkiej. Wyrazi³ te¿ zaniepokojenie, ¿e je¶li ludzie nie powróc± do pierwotnej, bogatej w t³uszcze i pokarmy zwierzêce diety, to gatunek ludzki bêdzie ulega³ powolnej degeneracji.

Spu¶cizna Westona Price'a i jego obserwacje do dzi¶ s± niezast±pione. W celu zapewnienia zainteresowanym aktualnych wiadomo¶ci na temat mitów diety niskot³uszczowej za³o¿ono fundacjê jego imienia.
Podobne torrenty
[XXX] [Brazzers] - Layla Price - Mrs. Price\'s Priceless Ass
[E-Booki + Audio] Atlas Anatomii - Treyor Weston [PL]
[E-Booki + Audio] Health & Nutrition ? July 2014 [ENG] [pdf]
[XXX] Lets Get Physical (1983)
[XXX] Playgirls Hottest Lets Get Physical
[Pozostałe - Różne] World maps - political physical
[Muzyka] Elephant Man - Lets Get Physical (2008) [mp3@192kbps]
[Muzyka] VA - Get Physical Music Presents: Hausmusik Vol.1 (2014) [mp3@320kbps]
[XXX] [Family Therapy] - Jill Kassidy - Brother Sister Physical Education (720p) [.MP4]
[DivX - XviD] Resident Evil Degeneration (2008) [DVDRip.XviD] Eng
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane10/07/2010 12:07:42
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 13:07:10
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe