Torrentów: 149143      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Adobe Dreamweaver CS4 [PL]
Kondycja:
Dodane: 18/01/2009
Rozmiar: 62.22 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 1661

Ocena: N/A

Projektowanie, programowanie i obs³uga stron internetowych oraz aplikacji opartych na standardach

Do tworzenia stron internetowych i aplikacji na ¶wiatowym poziomie warto u¿yæ jednego z wiod±cych narzêdzi w bran¿y. Oprogramowanie Adobe® Dreamweaver® CS4 jest idealne dla projektantów stron internetowych, programistów i twórców aspektów wizualnych stron.

Zmiany s± natychmiastowe. Nowa opcja programu Dreamweaver CS4 o nazwie Widok na ¿ywo pozwala projektowaæ strony w rzeczywistym ¶rodowisku przegl±darki z zachowaniem bezpo¶redniego dostêpu do kodu.

Edytowanie stron internetowych jest szybkie i proste

Us³uga online Adobe InContext Editing pozwala u¿ytkownikom koñcowym edytowaæ strony internetowe utworzone przy u¿yciu programu Dreamweaver bez pomocy ich autora oraz bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Projektuj±c za pomoc± programu Dreamweaver, mo¿na ograniczyæ funkcje edycji do okre¶lonych obszarów strony.


KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

1. Program jest w pe³ni w polskiej wersji jêzykowej (brak mo¿liwo¶ci zmiany na jakikolwiek inny jêzyk).
2. Instalator nie zosta³ zrobiony przez Adobe, poniewa¿ firma nie da³a mo¿liwo¶ci pobrania Adobe Dreamweaver CS4 PL jako osobny program.
3. Instalator zosta³ wykonany przeze mnie, wszelkie uwagi proszê zg³aszaæ w komentarzach, ludziom zdarzaj± siê b³êdy.
4. Program jest aktywowany

UWAGA!!!
* je¶li chcesz zachowaæ wa¿no¶æ pe³nej wersji produktu MUSISZ post±piæ zgodnie z poni¿sz± instrukcj±:


a) Id¼ do: C:WINDOWSsystem32driversetchosts
b) Plik otwórz za pomoc± notatnika
c) Nic nie kasuj
d) Na koñcu dopisz linijkê o nastêpuj±cej tre¶ci: (bez \"\")
\"127.0.0.1 activate.adobe.com\"
e) Produkt jest teraz wa¿ny, póki Ty nie zaczniesz w±chaæ kwiatków od spodu.
f) Je¶li produkt zd±rzy³ siê ju¿ deaktywowaæ do 30-dniowej wersji testowej, dziêki Twojej niepowstrzymanej natury wêdrownika przejd¼ do g)
g) Id¼ do: C:Program FilesAdobeElementy spolszczeniakeygen.exe
h) Wygeneruj klucz pod Twój OS.Instalator dzia³a na: 95/98/2000/ME/XP/Vista/7
Posiadacze Visty x64 musz± pamiêtaæ, by zainstalowaæ w Program Files x86
Proszê mi zg³aszaæ ewentualne problemy, jestem tylko cz³owiekiem i mogê siê pomyliæ. Nastêpny w kolejce jest Illustrator, a nastêpnie Fireworks.
Podobne torrenty
[Windows] Adobe Dreamweaver CS3 [PL]
[Windows] Adobe Dreamweaver CS4 [ENG]
[Windows] Adobe Dreamweaver CS3 [eng] [portable]
[Windows] Adobe Dreamweaver i Flash CS3 PL
[Windows] Adobe Dreamweaver CS4 [Eng/PL] [Portable]
[Windows] Adobe Dreamweaver CS3 + KeyGen
[Windows] Adobe Dreamweaver CS3 Includes Crack.rar
[Windows] Adobe Dreamweaver CS4 10.0 Build 4117 [ENG]
[Windows] Adobe Dreamweaver CS3 EN [FULL][ALIEN]
[Windows] Adobe Dreamweaver CC v13.0 Build 6390 Final [PL] [Crak]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane18/01/2009 08:01:26
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 01:42:00
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe