Torrentów: 149025      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

StarCraft II Wings of Liberty [ENG]
Kondycja:
Dodane: 31/07/2010
Rozmiar: 7.16 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 25
leecher(ów): 35
Pobrane: 211870

Ocena:

Blizzard Entertainment ( producent )
Blizzard Entertainment ( wydawca )
strategiczne ( RTS )
27 lipca 2010 ( ¶wiatowa data premiery )
27 lipca 2010 ( data wydania w Polsce )
27 lipca 2010 ( data premiery w USA )
tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: Internet
wymagania wiekowe: 16+

wymagania sprzêtowe: Pentium 4 2.2 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce 6600 lub lepsza), 4 GB HDD, Windows XP/Vista/7

info: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=9424

Pierwszy epizod drugiej ods³ony najpopularniejszej strategii czasu rzeczywistego. Gra przedstawia rozbudowan± kampaniê dotycz±c± losów Jima Raynora oraz innych Terran.

StarCraft II: Wings of Liberty to pierwszy epizod kontynuacji jednej z najbardziej znanych strategii czasu rzeczywistego w historii gier komputerowych. Pierwsza czê¶æ tej serii zosta³a wydana w 1998 roku i doczeka³a siê dodatku pod tytu³em Brood War. Na drug± ods³onê sk³adaj± siê natomiast w sumie trzy epizody: Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void. Za wszystkie tytu³y odpowiada firma Blizzard.

StarCraft II w wielu aspektach przypomina pierwowzór, gdy¿ nie zmieni³o siê sedno zabawy. Autorzy zdecydowali siê jednak podzieliæ ca³± grê na trzy wspomniane czê¶ci. W ka¿dym z epizodów wcielamy siê w jedn± z trzech frakcji. Dowodz±c Terranami, Zergami i Protossami musimy doprowadziæ ka¿d± z tych ras do zwyciêstwa, rozbudowuj±c bazê, zbieraj±c surowce, rozwijaj±c w³asne mo¿liwo¶ci technologiczne oraz oczywi¶cie pokonuj±c wroga. Poszczególne czê¶ci gry sk³adaj± siê z kilkunastu misji, w których poznajemy pe³n± zwrotów akcji historiê danej strony konfliktu.

Wings of Liberty jest pierwsz± i podstawow± czê¶ci± StarCrafta II, rozpoczynaj±c± trylogiê. Gra oferuje pe³ny tryb rozgrywki sieciowej, rozbudowany edytor map oraz przede wszystkim sporych rozmiarów kampaniê, opowiadaj±c± o losach rasy Terran. Wcielamy siê w niej w znanego z pierwowzoru Jima Raynora, który postanowi³ zostaæ najemnikiem. W skórze dzielnego Raynora przyjdzie nam skonfrontowaæ siê z powracaj±c± ras± Zergów, zainteresowan± pewnym tajemniczym artefaktem. Natkniemy siê równie¿ oczywi¶cie na tajemniczych i potê¿nych Protossów. Kampania oferuje spor± swobodê, gdy¿ sami mo¿emy wybieraæ misje oraz kupowaæ nowe technologie.

Spor± ciekawostk± dla mi³o¶ników uniwersum StarCrafta jest fakt, ¿e pomiêdzy misjami mo¿emy zwiedzaæ statek lub inne miejsce, w którym aktualnie przebywa bohater. W poszczególnych pomieszczeniach umieszczono wiele smaczków: szafê graj±c± z kilkoma piosenkami, ekrany emituj±ce lokalny serwis informacyjny, czy licznych bohaterów niezale¿nych. Niektórzy z nich, oprócz pogawêdki, oferuj± tak¿e swoje us³ugi, jak np. mo¿liwo¶æ wynajêcia najemników lub kupienia ulepszeñ dla jednostek i budynków.

Rasa Terran, która wyst±pi w tej kampanii, nie zmieni³a siê bardzo od czasu pierwszego spotkania. Najwa¿niejsz± nowo¶ci± jest mo¿liwo¶æ ulepszenia budynku Command Center do wersji obronnej lub wykorzystanie go w charakterze transportera SCV. Ponadto, Terranie mog± teraz chowaæ Supply Depoty pod ziemiê oraz korzystaæ ze specjalnego radaru, ukazuj±cego nawet wrogów poza zasiêgiem widzenia. Oprócz tego, wprowadzono szereg innych pomniejszych poprawek dotycz±cych budynków (i ich modyfikacji) oraz jednostek. Wiele z nich reprezentuje postêp technologiczny, jaki nast±pi³ w uniwersum StarCrafta od czasu pierwszej czê¶ci.

Jedn± z najbardziej widocznych cech nowej ods³ony tej znanej strategii jest oczywi¶cie zupe³nie nowa szata graficzna. Tytu³ wykorzystuje wiêc ogromne mo¿liwo¶ci nowego silnika graficznego, potrafi±cego wygenerowaæ spor± ilo¶æ trójwymiarowych i bardzo szczegó³owych jednostek, prowadz±cych potyczki na ¶wietnie wygl±daj±cych mapach. Rozwi±zanie to pozwala na dowolne manipulowanie kamer±. ¦wietnie zrealizowano tak¿e muzykê, d¼wiêki oraz dialogi i charakterystyczne odzywki jednostek.


Jest to wersja grupy RELOADED, pozbawiona problemu z instalacj±, zawieraj±ca patch i crack.

PRZECZYTAÆ PLIK NFO PRZED INSTALACJ¡ !!
Podobne torrenty
[Gry PC] Starcraft 2 Wings Of Liberty [Spanish][VERSION 1.4.2][2DVD5][Repack]
[DivX - XviD] Cz³owiek, który zabi³ Liberty Valance\'a - The Man Who Shot Liberty Valance (1962) [BRRip] [480p] [XviD] [AC-3] [Lektor PL] [H1]
[DivX - XviD] Cz³owiek, Który Zabi³ Liberty Valance\'a - The Man Who Shot Liberty Valance *1962* [DVDRip.XviD] [Napisy PL]
[Gry PC] StarCraft
[Muzyka] StarCraft Songs mix [mp3@192]
[Gry PC] Starcraft + Broodwar [Patch 1.51] [Cd Kay] [ENG] [REQ]
[Gry PC] Starcraft + BroodWar + The Last Update
[Muzyka] Starcraft Broodwar Music
[Gry PC] StarCraft II: Heart of the Swarm *2013* [FAiRLIGHT] [ENG] [.iso]
[Gry Konsole] GTA Liberty City Stories [PL] [EUR] [.cso]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.ktxp.com:6868/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane31/07/2010 18:07:33
Ostatnie Uaktualnienie17/03/2013 16:50:18
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe