Torrentów: 149161      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Mega Cad 2005 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 08/09/2010
Rozmiar: 117.28 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 1
Pobrane: ---

Ocena: N/A

MegaCAD jest programem szybko rozpowszechniaj±cym siê na naszym rynku. Po raz pierwszy w Polsce pojawi³ siê w 1992 roku. Startowa³ od oznaczenia 2.01. Po drodze pojawia³y siê nowe wersje programu 3.4, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 4.8, a w pa¼dzierniku 2008 roku mia³y sw± promocjê najnowsze: MegaCAD 2009 2D i 2009 3D. Obecnie w Polsce, pos³uguj±c siê MegaCADem projektuje oko³o 4000 firm.

MegaCAD jest programem umo¿liwiaj±cym przede wszystkim tworzenie projektów technicznych. Dodatkowe aplikacje zewnêtrzne przystosowuj± go do zarz±dzania ró¿nego rodzaju sieciami: terenowymi lub znajduj±cymi siê wewn±trz budynku. Po³o¿enie elementów sieci definiuje siê w sposób graficzny (w programie MegaCAD), a ich parametry techniczne - w bazie danych (np. Access). MegaCAD mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako deska kre¶larska, wykorzystywana przez zewnêtrzny program obliczeniowy do prezentacji wyników w postaci graficznej. Zastosowano dwukierunkow± konwersjê plików graficznych w formatach: DXF, DWG, CDL, HPGL

MegaCAD jest programem pracuj±cym w ¶rodowisku Windows (98 SE, NT, 2000 lub XP). Nie wymaga od sprzêtu wiêcej ni¿ samo ¶rodowisko. I tak dla Windows 98 wystarczy Pentium z 128 MB RAM i 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Niezbêdna jest jednak myszka (lub podobne urz±dzenie), bez której nie da siê obs³ugiwaæ programu.

MegaCAD jest programem umo¿liwiaj±cym samodzielne opracowanie rysunku ju¿ po 15 godzinnym kursie. Nie wymaga sprzêtu lepszego ni¿ wymagany przez system Windows. Jest tañszy od programów konkurencyjnych, prostszy w obs³udze i dopuszcza dowolne modyfikacje okna graficznego. Mo¿e wspó³pracowaæ z systemami pisanymi w dowolnym jêzyku programowania.
Pakiet zawiera aplikacje s³u¿±ce do: prostego podpisywania funkcji pod klawiaturê, tworzenia w³asnych fontów, konwersji rysunków do innych programów oraz tworzenia slajdów z³o¿eniowych i wydruku, z mo¿liwo¶ci± podzia³u rysunku wiêkszych rozmiarów na formatki (np. A4).
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Mega Rekin Kontra Kolossus - Mega Shark Vs Kolossus *2015* [DVDRip] [XviD-max184] [Lektor PL]
[Gry PC] Mega Pinball [ENG]
[XXX] Mega Moms
[Gry Konsole] Mega Man Powered Up [ENG]
[Komiksy] Mega Marvel 1-20 [PL] [.cbr]
[Muzyka] VA - Italo Mega Dance Vol 16
[Muzyka] VA - Italo Mega Dance Vol 4 [mp3@320]
[Muzyka] Italo Mega Dance Vol 1 [mp3@320]
[E-Booki + Audio] eBOOKI mega paczka cz. 2 [.pdf] [PL]
[Muzyka] VA - Mega Dance Top 100 Best Of 2013
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrent.to:2710/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane08/09/2010 12:09:30
Ostatnie Uaktualnienie28/02/2013 01:12:37
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe