Torrentów: 151513      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

LabVIEW 8.5 LINUX [ENG]
Kondycja:
Dodane: 21/03/2009
Rozmiar: 343.43 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 13
leecher(ów): 3
Pobrane: 396

Ocena: N/A

¦rodowisko programistyczne stworzone przez National Instruments. U¿ywany w nim graficzny jêzyk programowania nosi nazwê "G". Pierwsza wersja LabVIEW powsta³a w 1986 roku i by³a dedykowana dla komputerów Macintosh. Dopiero w roku 1992 pojawi³y siê wersja dla systemów Sun oraz Windows. Rok pó¼niej LabVIEW by³o ju¿ rozwijane równolegle dla wielu platform. Od tego czasu powsta³o wiele wersji, a¿ do wersji LabVIEW 8.5, która zosta³a zaprezentowana jesieni± 2007 roku.

¦rodowisko to od samego pocz±tki prezentowa³o odmienne podej¶cie do sposobu tworzenia programu. Tworzenie programu polega w nim na ³±czeniu ró¿nych graficznych ikon, z których ka¿da odpowiada za wykonywanie ró¿nych funkcji. Wykonywanie programu nie jest w tym przypadku realizowane poprzez wykonywanie poszczególnych linii kodu, poniewa¿ takowe nie wystêpuj±. Program sk³ada siê z po³±czonych ze sob± ikon a wykonywanie programu determinuje przep³yw danych pomiêdzy tymi ikonami. Ka¿da funkcja (w postaci odpowiedniej ikony) posiada odpowiednie po³±czenia na wej¶ciu odpowiadaj±ce za wprowadzanie danych wej¶ciowych do funkcji oraz po³±czenia na wyj¶ciu, którymi s± wyprowadzane dane wyj¶ciowe z funkcji. W³a¶nie taki przep³yw informacji powoduje, i¿ operacje i funkcje s± wykonywane w odpowiedniej kolejno¶ci. Autorzy ¶rodowiska dedykowali je od samego pocz±tku dla in¿ynierów i naukowców, którzy w³a¶nie w ten sposób rozwi±zuj± problemy. Dlatego te¿ uznali, ¿e w³a¶nie takie podej¶cie do programowania bêdzie najbardziej naturalne dla osób, które bêd± u¿ywa³y LabVIEW.

¦rodowisko to posiada wiele funkcji wbudowanych i dedykowanych do komunikacji z wieloma urz±dzeniami za pomoc± wielu ró¿nych interfejsów (GPIB, RS-232, IrDA, Bluetooth, Ethernet, itd.). LabVIEW udostêpnia równie¿ ponad 400 ró¿nych funkcji matematycznych, funkcje do przedstawiania danych. itd.

Mo¿liwo¶ci, jakie posiada LabVIEW, zdecydowa³y o tym, i¿ jest to ¶rodowisko, które bardzo czêsto jest wykorzystywane w o¶rodkach badawczych, przy testach w przemy¶le oraz wszêdzie tam, gdzie wykonuje siê pomiary i analizê pobieranych danych.
Podobne torrenty
[Linux + Macintosh] LabVIEW 8.2 Linux [ENG] [i386]
[Linux + Macintosh] Linux OSX like 10.10 RC
[Linux + Macintosh] CrossOver Linux 13.2.0 [x86-x64] [deb, rpm, bin]
[E-Booki + Audio] Linux+ 05/2009 [PL]
[E-Booki + Audio] Linux+ 04/2009 [PL]
[E-Booki + Audio] Linux+ 04/2008 [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Linux+ 06/2008 [PL] [.pdf]
[Linux + Macintosh] NERO LINUX v3.5.1.0 (32 + 64 BIT)
[Linux + Macintosh] Chrome OS Linux
[Linux + Macintosh] Sabayon Linux v4.2 x86
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Aplikacje » Linux + Macintosh
Dodane21/03/2009 08:03:23
Ostatnie Uaktualnienie20/03/2013 03:51:03
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe