Torrentów: 148431      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Xilisoft Video Converter Platinum v6.0.5.0624 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 11/07/2010
Rozmiar: 29.10 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 170

Ocena: N/A

Xilisoft Video Converter Platinum v6.0.5.0624 [ENG] [Patch]

Najnowsza wersja najbardziej rozbudowanego Conventera firmy Xilisoft.

Xilisoft Video Converter Ultimate to jedno z niewielu dostêpnych na rynku narzêdzi pozwalaj±cych nam konwertowaæ pliki mutlimedialne miêdzy tak wieloma formatami Video lub Audio. Dziêki takiemu rozwi±zaniu unikniemy instalowania kilkunastu niezale¿nych konwerterów, zaoszczêdzaj±c w ten sposób sporo miejsca. Wa¿nym aspektem programu jest obs³uga takich formatów, jak Flash Video, Real Media, QuickTime, czy zaawansowanego kodera h.264. Umo¿liwia konwersjiê wsadow± - poprzez wskazanie wielu plików filmowych i ustawienia parametrów program wykona dalsz± pracê bez ingerencji u¿ytkownika. Aplikacja obs³uguje wielow±tkowo¶æ dziêki czemu umo¿liwia konwertowanie kilku plików w tym samym czasie.

Kluczowe cechy:
- Potê¿ne funkcje edycji wideo ¿ycie, aby dostosowaæ wideo: powierzchnia upraw wideo, edytowaæ efektów wideo, a tak¿e dodaæ film wodny
- Wsparcie dekodowania i kodowania bezstratnego audio
- Sprawd¼ i porównaj ¼ród³a wideo i sta³ych wideo
- Po³±czenie kilku segmentów wideo do jednej konwersji
- Klip z segmentów audio i wideo oraz wyj¶cie je lub odpowiednio je po³±czyæ w jeden do wyj¶cia.
- Zapowied¼ skrótowce wideo segmentu.
- Wiêcej zoptymalizowanych profili i klasyfikowane s± obs³ugiwane teraz i ka¿dego profilu mo¿na dostosowaæ do tworzenia w³asnych jedno z ulubionych ustawieñ;
- Dostosuj rozmiar pliku wyj¶ciowego i automatyczne obliczanie odpowiednich szybko¶ci transmisji wideo;
- Ró¿ne formaty wyj¶ciowe mog± byæ ustawione w jednym egzemplarzu na celu u³atwienie konwersji;
- Konwersji plików wideo do kompatybilnego formatu do pracy na PSP, PS3, iPod, iPhone, Apple TV, Zune, Archos, je¿yna, iRiver PMP Creative Zen, itp.;
- Wspiera format wideo H.264/AVC, PSP H.264/MPEG-4 AVC kodowanie / dekodowanie, PSP H.264/AVC Video (480 × 272) (*. mp4);
- Zapewnia przekszta³cenie partii i wielow±tkowej, wiêc mo¿na wybraæ wiele plików naraz, aby ich konwersji jedna po drugiej automatycznie;
- Mo¿na zamieniæ dowolny plik audio lub wideo segment bêdzie siê przez ustawienie punktu startu i czas trwania oraz podzia³u jednego ¼ród³a pliku przez okres kilku lub rozmiar pliku;
- Kodeka video i audio codec mog± byæ zmienione: Mo¿na wybraæ kodek wideo, np. MPEG4, DVvideo, MJPEG, itp. do AVI, H263, 3GP i MPEG4 dla, jak równie¿ kodek audio jak PCM, MP2, MP3, MPEGAAC, AC3, itp.
- Przy konwersji plików, mo¿na wstrzymaæ, zatrzymaæ i kontynuowaæ w dowolnym momencie;
- Mo¿esz zachowaæ ustawienia domy¶lne lub ustawiæ parametry obrazu i d¼wiêku przez siebie, aby uzyskaæ szczególno¶ci skutki dla pliku wyj¶ciowego.


=====================================================


Xilisoft Video Converter is powerful, versatile video conversion software which convert video file between all popular video formats such as convert AVI to MPEG, WMV to AVI, WMV to MPEG, H.264 video, etc. No other program like Xilisoft Video Converter supports so comprehensive video formats including DVD, VCD, SVCD, AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, H.264/PSP AVC Video, MOV, RM, ASF, FLV, SWF, etc. In addition, The Video Converter provides an easy way to convert video file to popular audio file, like MP2, MP3, AC3, RA, M4A, OGG, AAC etc. The Video Converter also supports APE, CUE decoding and audio CD ripping.

No other programs like Xilisoft Video Converter supports so comprehensive video formats including AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/MPEG-4 AVC, RM, MOV, XviD, 3GP, FLV, VOB (the video format used in DVD), DAT (the video format used in VCD, SVCD), etc. In addition, the video converter provides an easy way to convert video file to popular audio file, like MP2, MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG, etc. The video converter also supports APE, CUE decoding and audio CD ripping. Xilisoft Video Converter supports popular multimedia devices such as PSP, iPod, iPhone, Archos, mobile phone, Zune, etc. All conversions, such as AVI to MPEG, WMV to MPEG, WMV to AVI, MKV to AVI, MKV to MPEG, are very easy and fast with the best quality.

Key Features:
* Powerful video effect editing functions to customize your video: crop video size, edit video effects, and add video watermark; (Ultimate only)
* Support the decoding and encoding of lossless audio; (Ultimate only)
* Preview and compare the source video and fixed video; (Ultimate only)
* Merge several video segments to one for conversion; (Ultimate and Platinum only)
* Clip segments from video and audio, and output them respectively or merge them into one for output; (Ultimate and Platinum only)
* Preview clipped video segment; (Ultimate and Platinum only)
* More optimized and classified profiles are supported now, and any profile can be customized to create your own one with your favorite settings;
* Customize the output file size and auto-calculate corresponding video bit rate;
* Multiple output formats can be set for one original to facilitate your conversion;
* Convert videos to compatible formats to work on PSP, PS3, iPod, iPhone, Apple TV, Zune, Archos, blackberry, iRiver PMP, Creative Zen, etc.;
* It supports H.264/AVC video format, PSP H.264/MPEG-4 AVC encoding/decoding, PSP H.264/AVC Video (480x272) (*.mp4);
* It provides batch conversion and multithreading, thus you can select multiple files at one time to have them convert one by one automatically;
* You can convert any clip or segment of the video at will by setting the start point and duration, and split one source file to several by duration or file size;
* video codec and audio codec can be modified: alternatively select video codec such as MPEG4, DVvideo, Mjpeg, etc. for AVI, H263, and MPEG4 for 3GP, as well as audio codec like PCM, MP2, MP3, MPEGAAC, AC3, etc.
* When converting files, you can pause, stop and continue at any moment;
* You can keep the default settings or set parameters of the video and audio by yourself to get particular effects for output file.


strona producenta: http://www.xilisoft.de/
system operacyjny: Windows XP (SP2 lub nowszy), Vista, Windows 7
Podobne torrenty
[Windows] Xilisoft Video Converter Ultimate v5.1.26.0624
[Windows] Xilisoft Video Converter Platinum 5.1.26.1231
[Windows] Xilisoft Video Converter Platinum 5.1.26 build 1231 [ENG]
[Windows] Xilisoft HD Video Converter v5.1.2 [ENG]
[Windows] Xilisoft Video Converter 3.1.54.0404b
[Windows] Xilisoft Video Converter Ultimate 5.1 [ENG]
[Windows] Xilisoft Video Converter 3.1.53.0627b [PL]
[Windows] Xilisoft Video Converter Ultimate 7.7.2 [ENG]
[Windows] Xilisoft Video Converter Ultimate 5.1.24.0424 [ENG]
[Windows] Xilisoft Video Converter Ultimate 5.1.39 Build 03.05 [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane11/07/2010 07:07:58
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 13:06:40
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe