Torrentów: 147487      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Aleksander Litwinienko - Wysadziæ Rosjê [PL]
Kondycja:
Dodane: 25/04/2010
Rozmiar: 1.44 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 1930

Ocena: N/A

Aleksander Litwinienko - Wysadziæ Rosjê

Oto ksi±¿ka w 100% prawdziwa, któr± powinni przeczytaæ wszyscy, którzy s± wstrz±¶niêci ostatnimi wydarzeniami...Tutaj jest klucz do zrozumienia tego kraju i tego, ¿e s± pewni ludzi, którzy nie cofn± siê absolutnie przed niczym! Ksi±¿ka ta to obraz prawdziwej a nie "bratniej" jak j± ukazuj± teraz media, Rosji. Pañstwo ca³kowicie nieprzewidywalne oraz zdominowane przez s³u¿by specjalne, których jest tam bardzo wiele, a ka¿da od czego¶ innego...
Przeczytajcie i wnioski wysuñcie sami. Oby trafne na przysz³o¶æ.

Najg³o¶niejszy mord polityczny ostatnich lat.

Litwinienko zosta³ zamordowany, tak jak przewidywa³:
"Zagrozili mi, ¿e mnie zabij±, wrzuc± pod poci±g, je¶li nie przestanê".

Budz±cy grozê obraz Rosji - zniewolonej i skorumpowanej przez s³u¿by specjalne. To tak¿e oskar¿enie Putina i si³, które wynios³y go do w³adzy. Litwinienko, któremu za g³oszenie prawdy przysz³o zap³aciæ najwy¿sz± cenê, podaje nazwiska zabójców, kwoty, które im zap³acono i grup mafijne, jakie reprezentuj±. Ksi±¿ka dotyczy serii zamachów bombowych z 1999 roku, w których zginê³o ponad 300 osób. Opisane w najmniejszych detalach zamachy, o które oskar¿ono Czeczeñców, spowodowa³y wybuch drugiej wojny czeczeñskiej, i utorowa³y Putinowi zwyciêstwo w wyborach prezydenckich.

Aleksander Litwinienko i wspó³autor, historyk Jurij Felsztiñski, oskar¿aj± rosyjskie s³u¿by specjalne o zorganizowanie zamachów na budynki mieszkalne w 1999 r. i obci±¿enie odpowiedzialno¶ci± za nie czeczeñskich bojowników.

Prawo do nakrêcenia filmu na motywach powie¶ci wykupione zosta³y za ponad milion dolarów.
"Zabójstwo Aleksandra Litwinienki,to pierwszy w historii akt miêdzynarodowego terroryzmu atomowego", Wiktor Suworow

"Ksi±¿ka, która podobno by³a w obiegu, ale naprawdê nie by³a dostêpna. Teraz w koñcu zosta³a wydana, a je¶li ktokolwiek my¶li, ¿e zna jej zawarto¶æ, to siê myli. Wymaga naszej uwagi, poniewa¿ z Litwinienko twierdzi, ¿e wie, gdzie pogrzebano ofiary, kto je zabi³, kto wykopa³ groby i kto wyda³ rozkazy, które sprawi³y, ¿e demokratyczny rz±d jest ca³kowicie kontrolowany przez FSB" Nicholas Shakespeare, "Daily Telegraph"
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Wysadziæ Rosjê - Kulisy Intryg FSB [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Aleksander Litwinienko - Przestêpcy z £ubianki [PL] [.pdf]
[DivX - XviD] Aleksander Wielki - Conquerors: Aleksander The Great *2007* [480p.DVDRip.XviD.AC3] [Lektor PL] [LBL_FOR_TNT_2]
[TV + Seriale] Pola Bitew: Bitwa o Rosjê [VHSRip] [Lektor PL]
[Gry PC] Aleksander - Alexander [PL]
[E-Booki + Audio] Bunsch Karol - Aleksander [PL] [mp3@32]
[E-Booki + Audio] Aleksander Fredro - Erotyki [PL] [mp3]
[E-Booki + Audio] Aleksander Krawczuk - Ród Argeadów [audiobook PL]
[E-Booki + Audio] Aleksander Krawczuk - Rzymianki [audiobook PL]
[E-Booki + Audio] Aleksander Krawczuk - Ród Konstantyna [audiobook PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane25/04/2010 07:04:27
Ostatnie Uaktualnienie09/03/2013 16:18:50
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe