Torrentów: 147536      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Age of Empires 2
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 0.98 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 37
leecher(ów): 1
Pobrane: 110400

Ocena: N/A

Info
Ensemble Studios ( producent )
Microsoft Game Studios ( wydawca )
A.P.N. Promise ( dystrybutor PL )
strategiczne ( RTS )
28 wrze¶nia 1999 ( ¶wiatowa data premiery )
28 pa¼dziernika 1999 ( data wydania w Polsce )

Wymagania sprzêtowe
Pentium 233MHz, 32MB RAM

Opis
Age of Empires II to sequel jednej z najlepszych strategii czasu rzeczywistego.

Age of Empires II: The Age of the Kings dzieje siê tysi±c lat po upadku "wiecznego" Imperium Rzymskiego w ¦redniowieczu. Gracz mo¿e stan±æ na czele jednej z 13 cywilizacji w walce o dominacjê nad ¶wiatem. Gra utrzyma³a epicki rozmach Age of Empires, rozwijaj±c dodatkowe w±tki militarne i ekonomiczne.

Wprowadzono nowe opcje walki pozwalaj±ce na koszarowanie wojska oraz ustawianie oddzia³ów w odpowiednich formacjach. Jednostki posiadaj± poprawion± sztuczn± inteligencjê dziêki czemu dostêpne s± dla nich dodatkowe opcje takie jak Guard, Patrol i Follow. Ekonomia rynkowa pozwala na kupno, sprzeda¿ oraz spekulacjê cenami surowców. Oprócz wydobywania surowców, mo¿na handlowaæ na w³asnym rynku lub z sojusznikami u¿ywaj±c karawan handlowych.

Mamy mo¿liwo¶æ wyboru jednej z trzynastu ró¿nych cywilizacji, w¶ród nich m.in. Frankowie, Japoñczycy, Bizantyjczycy, Wikingowie, Mongo³owie i Celtowie. Ka¿da z nich ma w³asn± charakterystykê, budynki i technologie jak równie¿ unikalne jednostki oparte na historii staro¿ytnej. Istotny jest wybór technologicznej ¶cie¿ki prowadz±cej do zwyciêstwa. Poczynaj±c od ekonomicznej ¶cie¿ki rolnictwa i rzemios³a do wojskowych maszyn oblê¿niczych i bitew morskich, gra oferuje drzewo technologiczne z ponad setk± mo¿liwo¶ci.

Tylko od naszej taktyki i strategii zale¿y w jaki sposób osi±gniemy zwyciêstwo. Mo¿emy zdominowaæ militarnie inn± cywilizacjê, odnie¶æ ekonomiczne zwyciêstwo przez zgromadzenie bogactw, lub wybudowaæ i obroniæ cuda ¶wiata. Dla pocz±tkuj±cych graczy przygotowano kampaniê o szkockim bohaterze Williamie Wallesie wprowadzaj±c± i ucz±c± gry.


Instalka
1.Zamontuj lub wypal obrazy.
2.Zainstaluj.
3.Graj!!.
Podobne torrenty
[Gry PC] Age of Empires III [PL]
[Gry PC] Age Of Empires II
[Gry PC] Age of Empires 3
[Gry PC] Age of Empires II [eng]
[Gry PC] Age of Empires
[Gry PC] Age of Empires III [ENG]
[Gry PC] Age of Empires II The age of Kings [ENG]
[Gry PC] Empires And Dungeons
[Gry PC] Age of Empires 2 the Conquerors
[Gry PC] Age of Empires III 3in1
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3390/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane03/04/2010 18:04:30
Ostatnie Uaktualnienie08/10/2012 13:54:56
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe