Torrentów: 156093      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Rock Band 3 [NTSC] [Eng]
Kondycja:
Dodane: 16/02/2011
Rozmiar: 4.32 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 6
leecher(ów): 13
Pobrane: 10

Ocena: N/A


Harmonix ( producent )
Electronic Arts Inc. ( wydawca )

zrêczno¶ciowe ( muzyczna )

26 pa¼dziernika 2010 ( ¶wiatowa data premiery )
obecnie brak planów wydania ( data wydania w Polsce )
29 pa¼dziernika 2010 ( Europejska data premiery ) (PAL)
26 pa¼dziernika 2010 ( data premiery w USA ) (NTSC)

Trzecia ods³ona popularnego cyklu gier muzycznych, w którym wcielamy siê w cz³onków zespo³u rockowego i przy pomocy kontrolerów imituj±cych instrumenty muzyczne podejmujemy próbê zagrania kompozycji najbardziej znanych kapel.

Rock Band 3 to kolejna ods³ona gry muzycznej stworzonej przez studio Harmonix. Choæ numeracja serii zdaje siê wskazywaæ na jej trzeci± czê¶æ, w miêdzyczasie pojawi³y siê tak¿e inne ods³ony, po¶wiêcone przede wszystkim okre¶lonemu zespo³owi. W produkcji tej wcielamy siê w jendego z cz³onków rockowej kapeli i wciskaj±c odpowiednie kombinacje klawiszy odgrywamy okre¶lon± piosenkê licencjonowanego artysty.

Tradycyjnie rozgrywamy kolejne utwory u¿ywaj±c kontrolerów przypominaj±cych prawdziwe instrumenty. W¶ród nich znale¼æ mo¿na znan± dotychczas gitarê, perkusjê, mikrofony oraz nowo¶æ w skali serii - keyboard sk³adaj±cy siê z 25 klawiszy. Mo¿emy go u¿ywaæ k³ad±c go na kolana lub trzymaæ pionowo. Instrument zosta³ tak przygotowany, aby mo¿na go by³o wygodnie u¿ywaæ w obu pozycjach.

Specjalnie dla Rock Band 3 przygotowano tak¿e nowe wersje pozosta³ych kontrolerów. Teraz mo¿na nawet u¿ywaæ prawdziwej gitary Squier Stratocaster firmy Fender, a ¿adne kolorowe przyciski w tym przypadku nie s± potrzebne. Je¶li chodzi o nowy zestaw perkusyjny, zosta³ on wzbogacony o trzy nowe talerze. W trybie wieloosobowym mo¿e teraz wzi±æ udzia³ nawet siedmiu graczy naraz, a to dziêki temu, ¿e w zabawie mo¿e teraz uczestniczyæ nawet trzech wokalistów, podobnie jak w The Beatles: Rock Band.

Nowo¶ci± jest te¿ tryb Pro, który jest przeznaczony dla najbardziej wymagaj±cych i do¶wiadczonych graczy. Tutaj zabawa znacznie bardziej przypomina grê na prawdziwym instrumencie. Jako przyk³ad mo¿na podaæ keyboard, który standardowo u¿ywa tylko piêciu klawiszy, z kolei w Pro Mode obs³ugiwane s± wszystkie (25 sztuk), a w czasie rozgrywki nale¿y jeszcze dodatkowo „przeskakiwaæ” pomiêdzy poszczególnymi ¶cie¿kami melodycznymi.

Oprócz tego zawarto te¿ szereg usprawnieñ w stosunku do poprzednika. Gracze w ka¿dej chwili mog± „wskoczyæ” lub wyj¶æ z gry, podobnie jest ze zmian± poziomu trudno¶ci – mo¿na jej dokonaæ nawet w trakcie trwania piosenki. Pojawi³ siê te¿ tryb Road Challenges opieraj±cy siê na wykonywaniu zadañ, a grupowanie list utworów sta³o siê bardziej przyjazne dla u¿ytkownika.
Podobne torrenty
[Gry Konsole] Rock Band [ENG] [USA] [NTSC] [XBOX360-Goomba]
[Gry Konsole] Rock Band Track Pack Volume 1 [ENG] [NTSC]
[Gry Konsole] Rock Band 2
[Gry Konsole] Rock Band 2 [ENG]
[Gry Konsole] Lego Rock Band
[Gry Konsole] Rock Band Unplugged [ENG]
[Gry Konsole] Rock Band Unplugged [ENG]
[Gry Konsole] LEGO Rock Band
[Gry Konsole] Rock Band PAL.XBOX360.FiX.FOR.SWAG-KN
[Gry Konsole] Rock Band [ENG] [PAL] [XBOX360-SWAG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.publicbt.com/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane16/02/2011 15:02:57
Ostatnie Uaktualnienie22/01/2013 20:14:45
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe