Torrentów: 151056      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Predator *1987* Definitive Edition [DVDRip.Xvid] [Napisy PL]
Kondycja:
Dodane: 06/02/2009
Rozmiar: 1.56 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 170
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Produkcja: USA
Gatunek: Akcja, Sci-Fi
Data premiery: 1987-06-12 (¦wiat)
Re¿yseria John McTiernan
Scenariusz Jim Thomas , John Thomas
Zdjêcia Donald McAlpine
Muzyka: Alan Silvestri
Czas trwania: 107 min.

Opis:

Kino akcji z najwy¿szej pó³ki!

Fabu³a nie jest skomplikowana, a ca³y film obraca siê wokó³ grupy komandosów, którymi dowodzi major Dutch Schaeffer (Arnold Schwarzenegger). On i jego kompani dostaj± bardzo niebezpieczne zlecenie. Musz± wnikn±æ w g³±b po³udniowoamerykañskiej d¿ungli i odnale¼æ wa¿nych dyplomatów. Ju¿ na samym pocz±tku nieopodal rozbitego ¶mig³owca odnajduj± obdarte ze skóry zw³oki z innego oddzia³u. Po zrobieniu demolki na terenie nieprzyjaciela komandosi zaczynaj± przeczuwaæ obecno¶æ nieznanej istoty, która ich obserwuje. Panika zaczyna siê wkradaæ w szeregi za³ogi dopiero wtedy, gdy dochodzi do pierwszych mordów.

Mimo utartego ju¿ schematu, fabu³a prezentuje siê z dobrej strony. Od momentu, gdy akcja przenosi nas do dzikiej d¿ungli, robi siê klimatycznie. Jedn± z najwiêkszych zalet "Predatora" jest nieustaj±ce napiêcie, które wzrasta wraz z pierwszymi oznakami istnienia nieznanej si³y. McTiernan trzyma widza przez d³ugi czas w niepewno¶ci. Jednak warto czekaæ, bo postaæ Predatora, któr± stworzy³ Stan Winston, jest niezwykle interesuj±ca. Widaæ, ¿e robiony by³ on z fantazj± i obok s³ynnego Obcego sta³ siê postaci± kultow±. Zdaniem wielu (w tym i moim) nawet go przebija.

Metody dzia³ania Predatora, jak i jego osobisty arsena³ wci±¿ imponuj±. Budzi jednocze¶nie strach i fascynacjê swoj± osob±. W jego rolê ¶wietnie wcieli³ siê nie¿yj±cy ju¿ Kevin Peter Hall. Mierzy³ a¿ 220 cm i zdecydowanie górowa³ nad pozosta³ymi. Choæ oddzia³ komandosów te¿ siê wyró¿nia³, bowiem w jego sk³ad wchodzili sami napakowani twardziele na czele z Arnoldem oczywi¶cie. Ich gra aktorska by³a przekonywaj±ca, a jednym z czynników tego dobrego efektu jest ró¿norodno¶æ charakteru bohaterów. Ka¿dy z panów, maj±c odmienn± osobowo¶æ, wzbudza³ sympatiê i jego los nie pozostawa³ nam tak naprawdê do koñca obojêtny.

Efekty specjalne w moim przekonaniu ani trochê siê nie zestarza³y. Wci±¿ robi± piorunuj±ce wra¿enie, a wszystko to ubarwione szybkim tempem akcji i du¿± ilo¶ci± strzelanin. Bardzo podoba³a mi siê scena, gdy komandosi „wykosili” spor± czê¶æ d¿ungli. To jedna z efektowniejszych akcji, u boku fina³owej konfrontacji Arniego z Predatorem.

Na zakoñczenie wypada równie¿ wspomnieæ o wy¶mienicie skomponowanej muzyce Alana Silvestri. Jest jednym z czynników, dziêki któremu do filmu bêdzie siê chcia³o jeszcze nie raz wróciæ. Na uwagê zas³uguje równie¿ perfekcyjnie wykonany monta¿.

"Predator" to klasyk absolutny, który po prostu wypada znaæ. Zapada w pamiêæ g³ównie ze wzglêdu na zapieraj±c± dech w piersiach akcjê, ale w szczególno¶ci za nieprzeciêtn± postaæ g³ównego bohatera. W zasadzie nie ma on jakich¶ s³abszych punktów, choæ na pewno nie ka¿dy darzy sympati± takie filmy. To twarde i mêskie kino, które ¶wietnie ³±czy horror z sci-fi, a w dodatku nie jest pozbawione szczypty humoru.

Obsada:

Arnold Schwarzenegger: Major Alan 'Dutch' Schaeffer
Carl Weathers: Major George Dillon
Elpidia Carrillo: Anna
Bill Duke: Sier¿ant 'Mac' Eliot
Jesse Ventura: Blain
Sonny Landham: Billy Sole
Richard Chaves: Poncho Ramirez
R.G. Armstrong: Genera³ Phillips
Shane Black: Hawkins
Kevin Peter Hall: Predator / Pilot ¶mig³owca na koñcu
Steve Boyum: Zak³adnik zabity przez Rosjanina (niewymieniony w czo³ówce)
William H. Burton: Mê¿czyzna zestrzelony z drzewa (niewymieniony w czo³ówce)
Sven-Ole Thorsen: Rosyjski oficer (niewymieniony w czo³ówce)

Parametry video:

Plik: 1.14 GB (1.14 GB), czas 1:42:12, rodzaj: AVI, 1 ¶cie¿ka(i) audio, jako¶æ 78 %
Video: 1.00 GB, 1408 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 720*576 (4:3), XVID = XVID Mpeg-4, Obs³ugiwane
Audio : 140 MB, 192 Kbps, 44100 Hz, 2 kana³(y), 0x55 = MPEG Layer-3, Obs³ugiwane

PS...
Kopia przegrywana jest z samej mojej kolekcji p³yt DVD!
Jako¶æ super!
Dodatkowo za³adowa³em:

THE MAKING OF PREDATOR - IF IT BLEEDS? WE CAN KILL IT! (i trwa 28:49 min.)
- Genesis
- Casting
- Preparations
- On Location
- The Creature

Tylko ten dodatek jest w jêzyku angielskim!
Napisy polskie wbudowane! (tylko odpaliæ film)
Pozdrawiam i zachêcam do ogl±dania tego klasyka!
Podobne torrenty
[HDTV-HD] Predator (Ultimate Hunter Edition) *1987* [1080p.Dual-audio.DTS-HD.MA 5.1.AC3.BluRay.x264-LEON 345] [Lektor i Napisy PL]
[DivX - XviD] Predator *1987* [SE.PROPER.DVDRip.XviD-MEDiAMANiACS] [Napisy PL] [Alien]
[x 264] Predator *1987* [DVDRip.x264] [Napisy PL]
[x 264] Predator (1987) [BRRip.x264] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Predator 1987 [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Obcy Kontra Predator 2 - Aliens vs Predator: Requiem *2007* [DVDRip.XviD] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Predator *1987* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Predator *1987* [DVDRip] [XviD-NN] [Lektor PL]
[DVD-R] Twin Peaks DVD2 odc. 1-4 (The Definitive Gold Box Edition) [PAL] [DVD5] [Lektor i Napisy PL]
[HDTV-HD] Predator *1987* [1080p.Dual-audio.DTS-HD.MA 5.1.AC3.BluRay.x264-LEON 345] [Lektor i Napisy PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://vip.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane06/02/2009 15:02:56
Ostatnie Uaktualnienie21/03/2013 20:50:10
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe