Torrentów: 149026      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

MetaProducts Offline Explorer Enterprise v5.9 Build 3228 [PL] [Portable]
Kondycja:
Dodane: 31/07/2010
Rozmiar: 8.56 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 19
leecher(ów): 3
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Multilanguage.

Program s³u¿y do pobrania w ca³o¶ci zawarto¶ci serwisów internetowych na dysk lokalny w celu ich pó¼niejszego przegl±dania bez potrzeby utrzymywania aktywnego po³±czenia z Internetem. W poprawnym przygotowaniu projektu pomaga kreator, jednak zawsze istnieje mo¿liwo¶æ modyfikacji wcze¶niej wprowadzonych regu³. Po ¶ci±gniêciu stron u¿ytkownik mo¿e je przenie¶æ w inne miejsce na dysku lub te¿ zarchiwizowaæ.

G³ówne funkcje i mo¿liwo¶ci:

* Bardzo szybkie, ³atwe i niezawodne pobieranie z sieci Web (w³±cznie ze stronami FTP, HTTP, HTTPS, MMS i RTSP)
* Wsparcie dla HTTP, SOKS4, SOCKS5 i User@site Proxy
* Pobieranie do 500 plików
jednocze¶nie
* Pobierane strony mog± byæ przegl±dane przy u¿yciu zewnêtrznej lub wbudowanej przegl±darki
* ¦ci±gniête strony mog± byæ drukowane z pomoc±
wbudowanej przegl±darki. Istnieje mo¿liwo¶æ drukowania ca³ych stron jednocze¶nie.
* Pobrane strony mog± byæ publikowane w serwerze internetowy lub wyeksportowane do dowolnego folderu
* Poniewa¿ Offline Explorer u¿ywa wzglêdnych adresów, ¶ci±gniête pliki mog± byæ ³atwo przeniesione w inne miejsce
* Mo¿liwo¶æ przeci±gania linków z przegl±darki
* Monitorowanie schowka dla rêcznego lub automatycznego tworzenia nowych projektów.
W pe³ni konfigurowalny interfejs u¿ytkownika (w³±cznie z listw± narzêdziow±) z podrêcznym kreatorem nowych projektów
* Mo¿e pracowaæ w tle
* Zapewnia wsparcie i wydobywa linki z plików Javy, skryptów VB, klas Javy, kaskadowych arkuszy stylów (.CSS), Macromedia Flash (.SFW), XML/XSL/DTD, (.TOC), list MPEG3 (.M3U), Authorware (.AAM) oraz plików Acrobat'a (.PDF)
* Jest jedyn± przegl±dark± offline, wspieraj±c± wszystkie znane technologie XML, w³±cznie z plikami XSL i DTD
* Wspiera u¿ycie "ciasteczek" (cookies) przez MS IE podczas pobierania plików
* Proste tworzenie nowych projektów poprzez wielokrotne wykorzystanie projektów wzorcowych
* ¦ci±gniête strony mog± byæ ³atwo eksportowane do innych lokalizacji w ¿±danych formatach lub dodawane do plików ZIP lub MHT
* Wbudowana opcja tworzenia i odzyskiwania danych z archiwum projektów.
Przeszukiwanie ¶ci±gniêtych plików w poszukiwaniu fraz w nazwach plików lub tekstach HTML
* Wielokrotny wybór projektów pozwala na szybkie
wykonywanie operacji w drzewie projektów
* Wewnêtrzny dialer z mo¿liwo¶ci± roz³±czania lub automatycznego wy³±czania komputera po zakoñczeniu procesu pobierania.
* Elastyczny filtr adresów URL w pe³ni wspieraj±cy metodê s³ów kluczowych dla precyzyjnego "dostrajania" projektów pobierania plików
* Kontrola szybko¶ci pobierania
* Pobieranie mo¿e byæ planowane, wykonywane sekwencyjnie lub wystartowane z linii komend

Offline Explorer Pro posiada tak¿e nastêpuj±ce cechy:

* Oddzielne katalogi ¶ci±ganych plików dla folderów projektu
* Zag³êbione foldery w drzewie projektów
* Makra URL
* Zwielokrotnione adresy URL dla ka¿dego projektu
* Mo¿liwo¶æ przechowywania wielu kopii ¶ci±ganych plików
* Manager kolejek pobierania
* Mo¿liwo¶æ zmiany katalogu przechowuj±cego Projekt, wzorce i mapy
* Udoskonalony panel komunikatów
* Wsparcie dla protoko³u HTTPS (dla pobierania z bezpiecznych stron)
* Wsparcie dla protoko³u MMS (Microsoft Media Player stream files)
* Wsparcie dla protoko³u RTPS (Real Player stream files)
* Kopalnie danych - przeszukiwanie za³adowanych stron WWW
* Mo¿liwo¶æ zablokowania wewnêtrznego serwera HTTP przed dostêpem
z innych komputerów
* Mo¿liwo¶æ zdefiniowania poziomów zagnie¿d¿enia linków dla ró¿nych serwerów
Automatyczny eksport ¶ci±gniêtych projektów
* Mo¿liwo¶æ eksportu pobieranych stron do pliku archiwum MHT
Mo¿liwo¶æ wydruku ca³ego serwisu internetowego
* Mapa projektu dzia³a du¿o szybciej


strona producenta: http://www.metaproducts.com/
system operacyjny: Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7


Po uruchomieniu portable nale¿y wskazaæ miejsce tymczasowego wypakowania siê programu np. na pulpit.
Podobne torrenty
[Windows] Product Key Explorer v2.0.5[EN][PORTABLE]
[Windows] Product Key Explorer v2.4.3.0 [ENG] [Portable]
[Windows] TechSmith Camtasia Studio 8.1.1 Build 1313 [ENG] [Serial] [Offline activation]
[DivX - XviD] Ratunku, jesteśmy offline! - Hilfe, wir sind offline (2016) [720p] [HDTV] [XViD] [AC3-H1] [Lektor PL]
[Windows] TeamViewer Enterprise 12.0.78313.0 (x32/x64)[PL][Portable](Bill22)
[Windows] Microsoft Office 2007 Enterprise V3 [ENG] [portable]
[Windows] Zoner Photo Studio 10 (build 15) Enterprise [PL]
[Windows] Windows Server 2008 R2 Enterprise Build 7268.x64
[Windows] Picasa v3.5.0 Build 79.81 [Portable]
[Windows] WhereIsIt 3.93 Build 715 [PL] [Portable]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane31/07/2010 10:07:21
Ostatnie Uaktualnienie19/03/2013 15:04:48
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe