Torrentów: 150014      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Windows 7 Ultimate [32 bit] [PL]
Kondycja:
Dodane: 18/08/2010
Rozmiar: 2.45 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 6
leecher(ów): 0
Pobrane: 4345

Ocena:

Windows 7 Ultimate [PL] [32 bit] [MSDN] [1:1]


Microsoft Windows 7 (Windows NT 6.1, poprzednie nazwy kodowe: Microsoft Windows Vienna, Microsoft Windows Blackcomb) - oficjalna nazwa nastêpcy systemu Microsoft Windows Vista, tworzonego przez firmê Microsoft. System operacyjny przeznaczony dla u¿ytkowników domowych, którzy ceni± sobie wygodê, szybko¶æ i stabilno¶æ. Najnowsza generacja Windows niesie ze sob± ponad 20 lat do¶wiadczeñ i s³uchania potrzeb u¿ytkowników. Windows7 to nie tylko nowy system operacyjny - to przede wszystkim zupe³nie nowe spojrzenie na kwestiê komunikacji w cyfrowym ¶wiecie jutra. Z Windows7 dzielenie siê multimediami czy przekazywanie danych stanie siê dziecinnie proste. Nowe, uproszczone rozwi±zania przy zak³adaniu domowej sieci pozwol± Ci do maksimum wykorzystaæ Twoj± kreatywno¶æ. Wraz z przegl±dark± Explorer 8 serfowanie po sieci stanie siê przyjemno¶ci±, z której mo¿esz korzystaæ nawet, je¶li nie znasz jêzyków obcych. Automatyczny t³umacz przet³umaczy strony internetowe na jêzyk polski. Nie wa¿ne ile okienek otworzysz - Twój Windows7 zawsze bêdzie tak samo szybki i stabilny, dziêki nowemu systemowi zarz±dzania pamiêci±. Wszystko to dostêpne przy naprawdê minimalnych wymaganiach systemowych komputera PC. W koñcu Windows jest taki jaki chcia³e¶.

Nowo¶ci:
1. Poprawienie wy¶wietlania elementów na nowym pasku zadañ. W przypadku otwarcia wielu okien u¿ytkownik zobaczy listê, a nie miniatury okien.
2. Dodanie Jump Listy do apletów Panelu sterowania Windows 7 umo¿liwi szybki dostêp do najczê¶ciej wykorzystywanych funkcji Panelu sterowania.
3. Dodanie Jump Listy do PowerShella – narzêdzia skryptowego wbudowanego w Windows 7.
4. Dodanie Jump Listy do funkcji Zdalnego Pulpitu, a co za tym idzie, ³atwe nawi±zywanie po³±czeñ z ostatnio pod³±czanymi komputerami.
5. Natychmiastowy zapis zmian ustawieñ paska, pulpitu, uk³adu ikon itp. Wcze¶niej ustawienia u¿ytkownika by³y zapisywane dopiero w trakcie wylogowywania.
6. Dodanie gestu powiêkszania na ekranach dotykowych.
7. Mo¿liwo¶æ szybkiego odwrócenia selekcji.
8. £atwiejsze przechodzenie do foldera nadrzêdnego w przypadku d³ugich nazw folderów.
9. Mo¿liwo¶æ wyszukiwania muzyki wg artysty/wykonawcy.
10. Przycisk tworz±cy nowy folder zawsze dostêpny w Eksploratorze Windows.
11. Zmiana wy¶wietlania menu kontekstowego w Eksploratorze Windows.
12. Kontekstowy podgl±d dla wyników wyszukiwania.
13. Inteligentna re-indeksacja po zainstalowaniu nowego programu.
14. Modyfikacja schematów d¼wiêkowych w celu przy¶pieszenia pracy systemu.
15. Wiêksza liczba urz±dzeñ mobilnych obs³ugiwanych przez Device Stage.
16. £atwiejsza konfiguracja urz±dzeñ i drukarek.
17. £atwiejsze usuwanie urz±dzeñ, które nie s± ju¿ potrzebne.
18. Rozbudowana karta w³a¶ciwo¶ci sprzêtu w Mened¿erze urz±dzeñ.
19. £atwiejsze od³±czanie zewnêtrznych no¶ników.
20. Stabilne zachowanie pamiêci USB po wybudzeniu komputera ze stanu u¶pienia.
21. Wsparcie dla kamer pod³±czanych przez interfejs FireWire.
22. Dodanie mo¿liwo¶ci instalacji starszego sprzêtu.
23. £atwiejsza i szybsza obs³uga kreatora dodawania nowych drukarek.
24. Zmiana rozmiaru partycji systemowej.
25. Nadanie nazw partycjom zarezerwowanym przez system.
26. Lepsze przydzielanie liter dyskom w konfiguracjach wielosystemowych.
27. Redukcja rozmiaru pliku wymiany.
28. Ulepszone wsparcie dla sterowników sieciowych.

Minimalne wymagania:
Procesor: 1 GHz x86 lub x86-64 (32-bit lub 64-bit)
Pamiêæ RAM: 1 GB (32-bit) / 2 GB (64-bit)
Karta graficzna: DirectX 9.0, WDDM 1.0 lub lepszy
Pamiêæ VRAM: 128 MB
Ilo¶æ wolnego miejsca na HDD: 16 GB (32-bit) / 20 GB (64-bit)

Informacje o pliku ISO:


- Wersja x86:
File Name: pl_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65945.iso
SHA1: 12DBAEE42ABA6C5C0C17491C403BF2C1C206D4D8
ISO/CRC: ADCBB982

P.S. S± to oryginalne obrazy pobrane z TechNet dla subskrybentów MSDN. Takie w³a¶nie bêd± w sprzeda¿y - wersja finalna. We wstawce dodane trzy aktywatory oraz program do sprawdzania HASHa.

UWAGA: Aby by³a mo¿liwo¶æ wyboru wersji nale¿y usun±æ z pliku ISO plik ei.cfg znajduj±cy siê w folderze "Sources". W innym przypadku nie bêdzie mo¿liwo¶ci wyboru i instalowana bêdzie wersja Ultimate.

Obrazy czyste jak ³za kopia 1:1

up by ja ( CooleRs ) pe³ne obroty odkrêcony upload 5000kb/s 24/7 zasysaæ!!

Je¶li masz problem z Windows 7, zapraszam na forum tego systemu!!!

http://www.windows7.net.pl

Has³o do archwium to : windows7.net.pl
Podobne torrenty
[Windows] Windows 7 Ultimate With SP 1 x86
[Windows] Windows 7 Ultimate [64 bit] [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate 32 bit [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate 32 & 64 bit [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate 32 [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate 32/64 bit [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate 64 bit 1:1 [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate 64 [PL]
[Windows] Windows 7 Ultimate (32 Bit)
[Windows] Windows 7 Ultimate x32/64 x86 [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane18/08/2010 17:08:03
Ostatnie Uaktualnienie07/06/2013 06:26:44
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe