Torrentów: 155978      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Killing Floor [ENG]
Kondycja:
Dodane: 17/05/2009
Rozmiar: 1.73 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 1
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Killing Floor [.iso][ENG]
[gry akcji , FPS ]

producent: Tripwire Interactive
gry akcji , FPS

¶wiatowa data premiery: 14 maja 2009
data wydania w Polsce: obecnie brak planów wydania

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: LAN / Internet liczba graczy: 1-6
wymagania wiekowe: 16+

wymagania sprzêtowe: Core 2 Duo 2.4 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce 6600 lub lepsza), 2 GB HDD, Windows 2000/XP/Vista


Komercyjna wersja moda do Unreal Tournament 2004. Oferuje rozgrywkê utrzyman± w konwencji survival horroru - gracz walczy z hordami mutantów.

Killing Floor to specjalna wersja popularnej modyfikacji Unreal Tournament 2004, opracowanej w ca³o¶ci przez niezale¿n±, amatorsk± grupê Shatterline Productions. Jej komercyjny debiut móg³ nast±piæ dziêki wsparciu studia Tripware Interactive, za³o¿onego kilka lat wcze¶niej równie¿ przez amatorów. Zas³ynê³o ono oczywi¶cie z produkcji modyfikacji Red Orchestra: Ostfront 41-45, która zwyciê¿y³a w konkursie Make Something Unreal.

Akcja Killing Floor, strzelaniny FPP utrzymanej w konwencji survival horroru, osadzona zosta³a w Wielkiej Brytanii, gdzie wskutek eksperymentów genetycznych ludzie zaczêli zmieniaæ siê w mutanty. Zaraza ta, bêd±ca efektem dzia³añ tajemniczej organizacji Horizon, zosta³a na chwilê powstrzymana, jednak¿e w wyniku przeniesienia prac badawczych do podziemi najwiêkszych brytyjskich miast, tragiczne w skutkach dzia³ania laborantów doprowadzi³y do wype³zniêcia mutantów na powierzchniê. Wcielaj±c siê w jednego z sze¶ciu ¶mia³ków staramy siê powstrzymaæ mroczn± inwazjê zara¿onych ludzi, uratowaæ zdrowych i przywróciæ wcze¶niejszy porz±dek.

Killing Floor poza rozbudowanym trybem multiplayer (oferuj±cym przede wszystkim opcjê kooperacji z obs³ug± sze¶ciu osób) pozwala nam tak¿e na podjêcie rozgrywki przeznaczonej dla pojedynczego gracza. W ramach gry uzyskujemy mo¿liwo¶æ zmierzenia siê z dziewiêcioma typami przeciwników, przetestowania ponad dwunastu rodzajów broni oraz prowadzenia walk na rozleg³ych, otwartych terenach, stworzonych na potrzeby eksterminacji du¿ej liczby oponentów.

Cech± wyró¿niaj±c± Killing Floor jest system perków, pozwalaj±cy wymieniaæ osi±gniêcia zdobyte w czasie gry na poprawê umiejêtno¶ci bohatera. W ramach produkcji nie zabrak³o te¿ edytora umo¿liwiaj±cego tworzenie nowych poziomów i modyfikacji, które nastêpnie mo¿na przetestowaæ w samej grze, dzia³aj±cej na silniku Unreal Engine 2.5.

Install:
1.Mount or burn.
2.Either copy everything from the image to a random folder and start the game with SystemKillingFloor.exe or play it directly from the image(SystemKillingFloor.exe).
Podobne torrenty
[DivX - XviD] The Killing Floor [2007] [DVDrip]
[Muzyka] Dendera - The Killing Floor - *2013*
[Gry PC] Killing Floor *2009* [PL][POLISH REPACK GTX BOX Team][iso]
[RMVB] Miejsce Zbrodni - Killing Floor *2007* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
[Muzyka] VA - The Dance Floor Vol 3
[Muzyka] The Dance Floor Vol 3
[XXX] Hot couple havin sex on the floor
[Muzyka] VA - Smash The Floor 6 [2011] [ENG]
[Muzyka] VA - Smash The Floor 6 (2011) MP3
[Muzyka] Sirenia - The 13th Floor (2009) [mp3]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://denis.stalker.h3q.com:80/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane17/05/2009 09:05:09
Ostatnie Uaktualnienie01/10/2012 22:39:18
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe