Torrentów: 155386      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

PDF-XChange Pro v4.0.0192 [PL]
Kondycja:
Dodane: 09/02/2011
Rozmiar: 28.31 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 373

Ocena: N/A

PDF-XChange Pro v4.0.0192 [PL] [Serial]

PDF-XChange Viewer jest alternatywn± wobec Adobe Reader przegl±dark± plików PDF. Poza standardowy mo¿liwo¶ciami takimi jak przegl±danie, drukowanie, kopiowanie i przeszukiwanie dokumentów aplikacja udostêpnia u¿ytkownikom mo¿liwo¶æ wzbogacania plików PDF o dodatkowe tre¶ci. Do przegl±danych materia³ów mo¿emy dodaæ w³asne teksty, ramki, strza³ki, komentarze, odrêczne zapiski, wirtualne piecz±tki lub dowolne kszta³ty geometryczne. PDF-XChange Viewer umo¿liwia tak¿e wyró¿nienie fragmentów oryginalnego tekstu t³em, podkre¶leniem lub przekre¶leniem jednak nie jest w stanie zmodyfikowaæ pierwotnej tre¶ci pliku. Ponadto aplikacja potrafi tworzyæ od podstaw nowe pliki PDF poprzez zastosowanie dostêpnych narzêdzi edycyjnych jednak powsta³e w ten sposób dokumenty opatrzone s± reklam± zachêcaj±c± do zakupu p³atnej wersji programu. Niew±tpliw± zalet± PDF-XChange Viewer jest polskojêzyczny interfejs, szybko¶æ dzia³ania i mo¿liwo¶æ pracy z wieloma dokumentami naraz. Warto dodaæ, ¿e dziêki wbudowanym pluginom aplikacja integruje siê z Internet Explorerem i Firefoksem, dziêki czemu mo¿liwe jest wy¶wietlanie plików PDF bezpo¶rednio w oknie przegl±darki.

==========================

Tracker Software PDF-XChange Pro - all you need to create PDF-files from almost any program for Windows, which can print documents. Formatting and view PDF-documents will exactly match the original. You can also add notes, watermarks, use the flexibility to configure and optimize to get the smallest file, compared with similar programs, the file size without compromising quality. The program provides a utility for batch conversion of documents of Word, Excel and file formats that are supported by IE, as well as many others (DOC, RTF, TXT, XLS, HTML).

Feature:

# World leading compression and optimization technology
# Includes PDF-XChange Viewer PRO and PDF-Tools PDF wizard application
# Create new PDF files from the output of any Windows application
# Complete Control over PDF creation properties
# Batched & "Watched" Folder Conversion to PDF of MS Office documents
# ISO PDF/A 1b format support for guaranteed long term archive standards support
# Create Interactive Adobe AcroForms (using converted MS Word Web forms via Toolbar Add-in)
# Document Security - Password Protection &Permission options
# Optimization/Compression Controls
# Advanced Memory Management
# Convert Image files to PDF (Raster/Metafile Imgae Formats)
# Convert PDF to Image Formats (Raster Formats only - BMP, JPEG, TIFF, etc.)
# Append/Prepend Pages from one PDF file into another PDF file
# Comprehensive Job Management Features
# Extended functionality provided for MS Office integration - via the Toolbar Add-in
# Scan Direct to PDF
# Convert Images and Text to PDF without the use of third-party applications
# Manipulate and Modify Exisiting PDF files
# Extract Content from PDF to Text/Image/PDF formats
# Add/Edit/Modify Bookmarks
# Convert PDF to .DOC & .RTF (no OCR capabilities)
# Extract PDF pages to a new PDF file
# Split/Merge PDF files
# Delete/Crop/Rotate PDF pages
# Re-Order Pages within a PDF file
# Paper Settings & Custom Forms options
# Control Resolution/Scaling
# Mirrored Printing support
# Include 'clickable" URL links - literal (eg. http://www.tracker-software.com & mailto:sales@tracker-software.com)
# Include 'clickable' URL links - embedded (eg. Click Here & Send Email)
# Convert MS Office Table of Contents(TOC) 'Clickable' links to PDF
# n-UP Printing mode - automatically mounts and rescales pages to a single page and calculates correct page positions etc.
# Enhanced visual layout previewer allow you to resize pages via the printer preferences
# Brochure/Booklet Mode print output
# Flexible DPI output options 50 - 2400DPI available
# CJK fonts/character set support
# Add Watermarks or Overlay PDF pages to new PDF output - ideal for Company Stationery use.
# Auto Bookmark generation
# Auto Header/Footer generation
# Graphics Downsampling options(Linear, Bilinear, Bicubic) also Colour ->Grayscale->Mono options
# Extended Font embedding options
# Profiles - create specific printer preferences and save to Profiles for future use.
# MAPI/SMTP Automated Email integration options
# Developers API available(subject to licensing)
# Multi-language UI support

Home:
http://www.tracker-software.com/version/pdf-xchange-pro
Podobne torrenty
[Windows] PDF-XChange Viewer Pro 2.0.44.0 [PL]
[Windows] PDF-XChange Viewer v2.5.207 Pro (x32 x64) [ML/PL] [Portable]
[Windows] PDF-XChange Viewer Pro 2.5.322.8 MULTI-PL [ZAREJESTROWANA WERSJA]
[DivX - XviD] Nosiciel / Xchange (2001) [DVDRip] [XviD] [AC3-NN] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Nosiciel - Xchange (2001) [DVDRip XviD AC3][Napisy PL]
[DivX - XviD] Nosiciel - Xchange *2001* [DVDRip] [XviD-marjos83] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://genesis.1337x.org:1337/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane09/02/2011 16:02:51
Ostatnie Uaktualnienie25/09/2012 20:37:33
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe