Torrentów: 147514      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Carmageddon
Kondycja:
Dodane: 03/05/2010
Rozmiar: 725.49 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 7
leecher(ów): 0
Pobrane: 10

Ocena: N/A


Carmageddon

Stainless Games ( producent )
Square-Enix / Eidos ( wydawca )
wy¶cigi ( samochodowe ) / gry akcji
13 kwietnia 1997 ( ¶wiatowa data premiery )
obecnie brak planów wydania ( data wydania w Polsce )
no¶nik: 1 CD
wymagania wiekowe: 16+

Screeny: http://www.gry-online.pl/S055.asp?ID=179886

Gra, która przesz³a do historii dziêki ogromnej grywalno¶ci i brutalno¶ci. To wy¶cigi samochodowe, które pozwalaj± zjechaæ kierowcom z wytyczonej trasy na chodnik i rozpocz±æ demolkê...

Carmageddon to gra, która przesz³a do historii dziêki ogromnej grywalno¶ci i brutalno¶ci. Zwyk³e wy¶cigi samochodowe, mimo ¿e s± sportem ekscytuj±cym i niebezpiecznym, nie daj± graczom naprawdê tego czego oczekuj±. Na szczê¶cie powsta³ Carmageddon, który pozwoli³ kierowcom zjechaæ z wytyczonej trasy na chodnik i rozpocz±æ demolkê :->. Czerwona twarz, ³ysego kierowcy siedz±cego za kierownic± i szczerz±cego zêby w szatañskim u¶miechem, nale¿y do kultowych ju¿ symboli gry. Sama tematyka produktu by³a jego ¶wietn± reklam±, reszty dokona³y media, które przynajmniej kilka morderczych incydentów (typu nastolatek za kierownic± rozje¿d¿a pieszych) przypisywa³y owej grze, a sprawê odpowiednio nag³a¶nia³y.

Pierwszy Carmageddon to gra, któr± ceniono nie tylko ze wzglêdu na zawarty w niej brutalizm. G³ównym celem gry, jak zreszt± w ka¿dych wy¶cigach jest dojechanie do mety. W Carmageddon trasy podzielone s± na okr±¿enia, które z kolei sk³adaj± siê z Checkpointów (punktów kontrolnych). Tak wiêc w drodze do mety walczymy nie tylko z innymi kierowcami, ale tak¿e z czasem. Pokonywanie kolejnych okr±¿eñ jest na tyle nudn± i jak¿e oczywist± spraw±, ¿e w grze dodano drugi sposób na zwyciêskie ukoñczenie rajdu. Polega on na tym, by zniszczyæ samochody wszystkich przeciwników, podobnie jak ma to miejsce w grach typu Destruction Derby. Zajmuj±c siê niszczeniem kolejnych aut, nie mamy jednak mo¿liwo¶ci na zdobywanie cennego czasu przez zaliczanie Checkpointów. Kolejne sekundy zdobywamy wiêc poprzez niszczenie pojazdów przeciwnika i rozje¿d¿anie ludzi. Trasy s± otwarte (nie posiadaj± wytyczonej drogi, poza któr± nie mo¿na wyjechaæ) i umo¿liwiaj± dok³adne ich zwiedzanie. To w³a¶nie szczegó³owe poznawanie naszpikowanych wyskoczniami, rampami, sekretnymi zakamarkami i power-upami (czyli gad¿etami, które ulepszaj± w jaki¶ sposób nasz wóz) plansz daje najwiêcej frajdy. Do naszego auta mo¿emy do³±czyæ wielk± kulê na ³añcuchu, któr± odpowiednio manewruj±c samochodem niszczymy przeciwników, zbieramy tak¿e ulepszenia szybko¶ci auta itd. Du¿y wp³yw na grywalno¶æ gry, ma tak¿e mo¿liwo¶æ naprawiania naszego wozu (w czasie rzeczywistym – podczas jazdy), co odbywa siê kosztem zebranych pieniêdzy. To jednak nie wszystko. Wygrywaj±c kolejne zawody, za zarobion± gotówkê kupujemy coraz lepsze auta (co powiecie na TIRa, wielki kombajn czy nawet czo³g?), które trzymamy w prywatnym gara¿u (co¶ jak NFS: Porsche). Ca³a zabawa jest oczywi¶cie nielegalna, a na karku mamy nie tylko rozw¶cieczonych przeciwników ale i policjantów, którzy bezsilnie próbuj± unieszkodliwiæ uczestników rajdu.

Wspania³a w tamtych czasach grafika, muzyka, pomys³ i grywalno¶æ tworzy z Carmaggedon legendê gier komputerowych, która nawet dzi¶, tyle lat po premierze potrafi przyci±gn±æ do monitora na d³ugie godziny ¶wietnej (krwawej :-&gt rozgrywki.
----------------------------------------------------

Wersja Full z audiotrackami.
Instalowaæ i graæ...
Podobne torrenty
[Gry PC] Carmageddon 3: TDR 2000
[Gry PC] Carmageddon 2: Carpocalypse [ENG]
[Gry PC] Carmageddon *1997* [ENG]
[Gry PC] Carmageddon: Reincarnation *2014* [ENG/RUS] RePack] [Alexey Boomburum] [0.1.2.4593] [Early Access] [DVD5] [exe/.bin]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.prq.to/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane03/05/2010 08:05:39
Ostatnie Uaktualnienie23/08/2012 15:51:23
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe