Torrentów: 150095      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Ford Racing 2 [PL]
Kondycja:
Dodane: 27/12/2008
Rozmiar: 170.09 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 5
leecher(ów): 0
Pobrane: 6321

Ocena: N/A

Kategoria: wy¶cigi - samochodowe
Producent: RazorWorks
Wydawca: Empire Interactive
Data premiery: 31 pa¼dziernika 2003
Data wydania PL: 30 czerwca 2004
No¶nik: 1 CD

Wymagania sprzêtowe:
CPU 800MHz Intel/AMD, 128MB RAM, 64MB akcelerator

Ford Racing 2 to bezpo¶rednia kontynuacja wydanego w 1999 roku Ford Racing. Cech± wyró¿niaj±c± tamt± grê, która zarazem stanowi mocny punkt FRE jest oficjalna licencja oraz wsparcie Forda umo¿liwiaj±ce wykorzystanie wybranych modeli koncernu. Warto zaznaczyæ, i¿ na ca³ym ¶wiecie sprzedano kilkaset tysiêcy egzemplarzy Ford Racing. Najwiêksz± ilo¶æ posiadaczy znalaz³a wersja PSX.

Istotna innowacja w porównaniu z poprzednikiem to odej¶cie od modeli rodzinnych. Autorzy gry skupili siê na zaprezentowaniu w akcji typowych wy¶cigówek. Z racji tego, ¿e europejskie Fordy skierowane s± w stronê statecznych klientów postarano siê o zaimplementowanie modeli amerykañskich oraz koncepcyjnych.

W grze pojawia siê w sumie 32 modeli Forda. Oczywi¶cie, nie s± one wszystkie od razu dostêpne. Kolejne pojazdy s± odblokowywane w miarê postêpów gracza. W¶ród dostêpnych aut prym wiod± przeró¿ne odmiany s³ynnego Mustanga. Mo¿na wybieraæ zarówno w modelach najnowszych, jak i znacznie starszych, np. edycji '68, Big Bossie czy Fastbacku. W grze nie mog³o zabrakn±æ pojazdów koncepcyjnych. Co ciekawe, FRE oferuje tak¿e mo¿liwo¶æ pokierowania klasykami marki. W grze pojawia siê miêdzy innymi kultowy Ford Thunderbird z 1955 roku.

Autorzy Ford Racing Evolution udostêpnili kilka trybów prowadzenia rozgrywki przy czym na szczególn± uwagê zas³uguje kariera. Podobnie jak w przypadku NFS Porsche zabawê zaczyna siê w latach piêædziesi±tych. Kolejne zwyciêstwa nie tylko odblokuj± nowe pojazdy czy trasy, ale i przenosz± gracza w stronê tera¼niejszo¶ci. W trakcie rozgrywania kariery mo¿na wzi±æ udzia³ w a¿ o¶miu rodzajach wy¶cigów przy czym na specjaln± uwagê zas³uguj±: slalom miêdzy pacho³kami oraz utrzymywanie siê wyznaczonej linii.

Gracz nie jest ograniczony wy³±cznie do tradycyjnych tras asfaltowych. Pojawiaj± siê równie¿ s³ynne amerykañskie owale a tak¿e odcinki rallycrosowe czy wrêcz skierowane w stronê pojazdów z napêdem 4x4. Model jazdy jest stosunkowo uproszczony. Atutem gry jest natomiast rozbudowany tryb singleplayer. Co ciekawe, dziêki modu³owi split-screen dwóch graczy mo¿e zmierzyæ siê na jednym komputerze.
Podobne torrenty
[Gry PC] Ford Racing 2
[Gry PC] Ford Street Racing [PL]
[Gry Konsole] Ford Racing Off Road [ENG] [PSP] [.ISO]
[Gry PC] Ford Street Racing - Spolszczenie
[Gry PC] Ford Racing Off Road-RELOADED
[Gry Konsole] Ford Racing Off Road [ENG] [USA] [Wii-FATAL]
[Gry PC] Ford Racing *1999* [ENG][REPACK GTX BOX Team] [iso]
[Gry PC] Ford Racing 3 *2004* [PL][POLISH REPACK GTX BOX Team] [iso]
[Gry PC] Ford Street Racing *2006* [PL][POLISH REPACK GTX BOX Team] [iso]
[E-Booki + Audio] Ford Madox Ford - cykl Koniec defilady tom 1-4 [audiobook PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane27/12/2008 18:12:26
Ostatnie Uaktualnienie13/03/2013 15:01:05
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe