Torrentów: 149151      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + Macintosh



Detale torrenta

Football Manager [2009] v9.2.0 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 07/02/2009
Rozmiar: 724.97 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 45
leecher(ów): 45
Pobrane: 848





Ocena:

producent: Sports Interactive
wydawca: SEGA
kategoria: sportowe / manager pi³karski

Data Premiery:
¦wiat: 14 listopada 2008
Polska: 21 listopada 2008

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: LAN / Internet
wymagania wiekowe: brak ograniczeñ

Wymagania sprzêtowe:
Pentium 4 2 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce FX 5900 lub lepsza), 2 GB HDD, Windows XP/Vista.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S055.asp?ID=120813

Football Manager 2009 to kontynuacja dobrze znanej i cenionej serii mened¿erów pi³karskich, produkowanych przez firmê Sports Interactive specjalizuj±c± siê w tym gatunku. Wydawc± tego tytu³u jest koncern SEGA.

Pod wieloma wzglêdami Football Manager 2009 podobna jest do edycji zesz³orocznej. Wcielamy siê wiêc standardowo w postaæ mened¿era, który obejmuje prowadzenie dru¿yny w wybranym przez nas kraju. Od tej pory wszystko spoczywa w naszych rêkach – otrzymujemy wiele opcji i ustawieñ, od których zale¿eæ bêdzie nasze powodzenie w sportowym ¶wiecie.

Oczywi¶cie produkt zawiera mnóstwo ulepszeñ i zmian, z których wiele zainspirowanych zosta³o, co jest ju¿ tradycj± tej serii, opiniami samych graczy zrzeszonych na wielu forach internetowych dotycz±cych tej serii. Podstawow± nowink± jest tu mo¿liwo¶æ wyboru p³ci naszej postaci co na pewno spodoba siê mi³o¶niczkom pi³ki, które do tej pory by³y niedoceniane – w koñcu wirtualny ¶wiat zaludni± tak¿e mened¿erki. Data 2009 w nazwie przynosi nam te¿ now± postaæ asystenta mened¿era, który chêtnie udziela wskazówek zarówno pocz±tkuj±cym jak i do¶wiadczonym graczom. Uwagi dotycz± przede wszystkim motywacji naszej dru¿yny oraz skuteczno¶ci realizowanej taktyki. Kolejnym elementem s± rozbudowane opcje treningu, umo¿liwiaj±ce indywidualne æwiczenie ulubionych ruchów danego pi³karza – mo¿emy teraz nakazaæ naszym podopiecznym dodatkowe opanowanie pewnych elementów technicznych, dotycz±cych niekoniecznie czystych zagrañ.

Bardzo wa¿n± nowo¶ci± w tej edycji jest podkre¶lenie i zwiêkszenie roli mediów. Nie do¶æ, ¿e mo¿emy przegl±daæ rozmaite nag³ówki prasowe to otrzymujemy tak¿e dostêp do nieoficjalnych wiadomo¶ci, zawieraj±cych rozmaite plotki np. o planowanych transferach. Trzeba uwa¿aæ, gdy¿ czê¶æ z tych danych mo¿e byæ nieprawdziwa. Poza tym, przed i po ka¿dym meczu mo¿emy organizowaæ konferencje prasowe, na których trzeba zmierzyæ siê z trudnymi pytaniami dociekliwych dziennikarzy. Udana konferencja na pewno zapewni nam dobr± prasê i przyjazne kontakty z mediami. To jest dodatkowo wa¿ne, gdy¿ wprowadzono tak¿e dodatkowe elementy sk³adowe zaufania zarz±du wobec naszej osoby – teraz licz± siê tak¿e atmosfera w zespole i reputacja klubu.

Naturalnie program oferuje zaktualizowane ligi na sezon 2008/09 (³±cznie 51 lig) zawieraj±ce informacje o ponad 350 tysi±cach pi³karzy. Poprawiono te¿ odwzorowanie kwestii finansowych w poszczególnych krajach.

Program uzyska³ tak¿e kilka usprawnieñ w warstwie czysto technicznej. Mowa tu g³ównie o nowym trójwymiarowym silniku przedstawiaj±cym mecze, który stara siê zagwarantowaæ jak najwiêkszy realizm. W pracach nad t± czê¶ci± gry uczestniczy³ ponownie s³ynny pi³karz Ray Houghton. Osoby, które wola³y stary, dwuwymiarowy sposób prezentowania pi³karskich pojedynków nie mog± narzekaæ, gdy¿ jest on nadal obecny. Usprawniono tak¿e interfejs, dziêki czemu ca³o¶æ jest prostsza w obs³udze i bardziej przejrzysta.

RiPPeD: Nothin, Nil, Nada, None
RiPPeR: Synergy
Supplier: RELOADED
Languages: EN,NR,SW,DA
Pacthed: v9.2.0

Installation:

1. Unrar with 7z or Winrar
2. Run setup.bat
3. Wait
4. Run Football Manager 2009 by Synergy.exe from a desktop, then close it.
5. Go to SOFTCertificate and read Readme.txt on how to crack the game!
6. Play the game
Podobne torrenty
[Gry PC] FOOTBALL MANAGER 2009
[Gry PC] Football Manager 2009 [ENG]
[Gry PC] Football Manager 2009 [PL]
[Gry PC] Football Manager 2009
[Gry PC] Football Manager 2009
[Gry PC] Football Manager 2009 [ENG]
[Gry PC] Football Manager 2009 - Spolszczenie
[Gry PC] Crack do Football Manager 2009
[Gry Konsole] Football Manager Handheld 2009 [ENG]
[Gry PC] Football Manager 2009 - FMEditor
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane07/02/2009 17:02:09
Ostatnie Uaktualnienie07/09/2012 08:50:39
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej Emoticon



Wstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe