Torrentów: 148431      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Cz³owiek Cel - Human Target S01E11 *2010* [HDTVRip.XviD [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 10/07/2010
Rozmiar: 698.55 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 5
leecher(ów): 1
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Human Target  [Akcja,Dramat, Krymina³, Przygodowy]
Cz³owiek - cel
[2010]


Produkcja: USA
Re¿yseria: Sanford Bookstaver, Steve Boyum, Jon Cassar, Kevin Hooks, Simon West
Scenariusz: Matthew Federman, Stephen Scaia, Jonathan E. Steinberg
Zdjêcia: Robert McLachlan, Brian Pearson
Muzyka: Bear McCreary

ocena Filmweb.pl: 7,5/10
ocena IMDb: 8,5/10

obsada
Mark Valley: Christopher Chance
Chi McBride: Winston
Jackie Earle Haley: Guerrero
Mike Desabrais: Assassin
Adrian Hough: James
Hiro Kanagawa: Lt. Peale
David Meunier: Tom
Allison Warren: Mrs. Lydecker

Potrzeba odwa¿nego, bezinteresownego cz³owieka, by zostaæ 'ludzkim celem* ratuj±cym ¿ycie ludzi w niebezpieczeñstwie. Oparty na popularnej powie¶ci graficznej wydawnictwa DC Comics, Serial 'Human Target* jest pe³nym - akcji dramatem koncentruj±cym siê wokó³ osoby Christophera Chance-a (Mark Valley, 'Boston Legal*, 'Fringe: Na granicy ¶wiatów*), nietypowego prywatnego ochroniarza do wynajêcia, dla którego ma znaczenie  tylko jedno: ratowanie ¿ycia jego klientów. Kiedy istnieje niezwyk³e zagro¿enie, którego nie mo¿na rozwi±zaæ 'normalnym* sposobem, wynajêty zostaje Chance, by zupe³nie zintegrowaæ siê ¿yciem swoich klientów - staæ siê ludzkim celem. Je¶li jeste¶ mened¿erem korporacji, której niezadowolony pracownik odszed³ z pracy w niezbyt przyjaznych stosunkach, Chance jest twoim nowym ksiêgowym. Je¶li jeste¶ prezesem banku, który mo¿e staæ siê celem potencjalnego napadu, Chance staje siê twoim skromnym kasjerem bankowym. Podczas ka¿dego zlecenia,  Chance wspomagany przez swego wspólnika Winstona (Chi McBride, 'Boston Public*, 'Gdzie Pachn± Stokrotki*) oraz najemnika Gurrero (Jackie Earle Haley, 'Watchmen - Stra¿nicy*), zawsze staje bezpo¶rednio na linii ognia w pojedynku o ¿ycie swoich klientów, dochodz±c prawdy zwi±zanej ze swymi zadaniami. Z ka¿dym nowym niebezpieczeñstwem, mroczna przesz³o¶æ Chance-a, stopniowo wychodzi na jaw. Czy kto¶ wie, kim naprawdê jest Christopher Chance, albo jakie sekrety skrywa jego przesz³o¶æ? Co zrobi³ cz³owiek który z w³asnej woli staje siê ‘Ludzkim Celem-?

----------

Gdy wszystko idzie ¼le, gdy ca³y ¶wiat z mafi± i skorumpowan± policj± w³±cznie jest przeciwko tobie i gdy jedyne, co ci pozosta³o, to gruby portfel - nie wahaj siê ani chwili, dzwoñ po Christophera Chance'a.

Tytu³owy Cz³owiek - cel (Mark Valley) wraz ze swoim partnerem Winstonem (Chi McBride) i przem±drza³ym specem od wszystkiego Guerrero (mocno zaro¶niêty Jackie Earle Haley) mo¿e nie ratuj± ¶wiata w ka¿dym odcinku, ale walcz± z ogólnie pojêt± korupcj±, nieprawo¶ci± i niegodziwo¶ci±. Ich elitarna agencja ochrony nie tylko zapewnia bezpieczeñstwo klientom, lecz równie¿ w widowiskowy sposób likwiduje element zagra¿aj±cy bezpieczeñstwu pracodawcy. Ka¿dy nowy odcinek to kolejna ocalona osoba, a wszystkie epizody ³±czy w±tek podejrzanej przesz³o¶ci g³ównego bohatera.
REKLAMA

'Human Target' to typowy serial sensacyjny, kontynuuj±cy tradycje takich serii filmowych jak 'Mission Impossible' czy 'Szklana Pu³apka'.  Po Ratnerze i Singerze w telewizjê zainwestowa³ kolejny spec od kina akcji z Hollywood. Swoj± cegie³kê do produkcji serialu do³o¿y³ pan, który podobno zbezcze¶ci³ 'Terminatora', czyli McG. Byæ mo¿e dziêki temu w serialu jest ca³kiem sporo akcji i to na naprawdê dobrym poziomie. Zarówno efekty komputerowe, jak i wyczyny kaskaderskie (kraksa motoru z samochodem rz±dzi) bardzo przyjemnie siê ogl±da. Dla mnie osobi¶cie najwiêkszym zaskoczeniem by³a bardzo p³ynna i dynamiczna choreografia walk. Pojedynek z agentk± FBI czy Chance walcz±cy w su³tanie to jedne z najciekawszych scen w ca³ym serialu.

Niestety oprócz porywaj±cych sekwencji akcji w ka¿dej sensacji musi istnieæ jeszcze fabu³a. Akurat ona jest powa¿nym minusem tego serialu. Oprócz postaci granej przez s³awnego Rorschacha, ka¿dego innego bohatera mo¿na z zamkniêtymi oczami okre¶liæ jako dobrego lub z³ego. Podobnie jest z konstrukcj± wydarzeñ, podobnych sabota¿ystów i porywaczy by³o pe³no w wielu innych filmach. Po oczach ra¿± ró¿ne naiwno¶ci rodem z kreskówki, jak odwrócenie samolotu do góry nogami czy uniwersalny klucz do ca³ego internetu.

Na ca³e szczê¶cie twórcy staraj± siê up³ynniæ widzom ogl±danie zaburzaj±c chronologiê wydarzeñ i polewaj±c fabu³ê ostrym sosem sarkazmu. Nie znaczy to, ¿e odcinki s± pe³ne gagów czy dobitnych tekstów, aczkolwiek widaæ, ¿e zw³aszcza g³ówni bohaterowie maj± sporo dystansu do wykonywanej przez siebie pracy.

Mo¿e dlatego, ¿e zostali oni zagrani przez aktorów obytych dobrze z telewizyjnym ekranem. G³ówne role powierzono ludziom sprawdzonym ju¿ w takich serialach jak 'Boston Legal' czy 'Gdzie pachn± stokrotki'. Dodatkowo go¶cinnie bêdzie mo¿na zobaczyæ niedosz³± ¿onê Charliego Harpera z 'Dwóch i pó³' czy zagorza³ego fana W³adcy Pier¶cieni z 'Clerks 2'. W sumie ¿adna z wymienionych postaci nie tworzy prze³omowej roli, ale mi³o ogl±da siê znajome twarze.

Tak samo mi³o ogl±da siê te¿ ten serial. Mimo ¿e to typowa sensacyjna produkcja i raczej widza nie zaskoczy, to ze wzglêdu na porz±dne wykonanie mo¿e zjednaæ sobie wielu fanów. A ju¿ na pewno 'Human Target' sprawdza siê jako niewymagaj±ca rozrywka. Mo¿na obejrzeæ, zw³aszcza je¶li jest siê fanem gatunku.

http://www.filmweb.pl/serial/Cz%C5%82owiek+-+cel-2010-498046

General
Format: AVI
Info: Audio Video Interleave
Family: RIFF
File size: 350 MiB
PlayTime: 41mn 57s
Bit rate: 1166 Kbps
Writing application: VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2542/release)
Writing library: VirtualDubMod build 2542/release

Video
Codec: XviD
Family: MPEG-4
Info: XviD project
Codec settings: BVOP / Packed Bitstream
PlayTime: 41mn 57s
Bit rate: 1023 Kbps
Width: 640
Height: 352
Aspect ratio: 16/9
Frame rate: 25 fps
Resolution: 8
Chroma: 4:2:0
Interlacement: Progressive
Bits/(Pixel*Frame): 0.182
Writing library: XviD0050

Audio
Codec: MPEG-1 Audio layer 3
Family: MPEG-1
Info: MPEG-1 or 2 layer 3
Codec profile: Joint stereo
PlayTime: 42mn 16s
Bit rate: 130 Kbps
Bit rate mode: VBR
Channel(s): 2 channels
Sampling rate: 44 KHz
Resolution: 16
Writing library: LAME3.90.
Podobne torrenty
[TV + Seriale] Cz³owiek Cel - Human Target S01E03-06 *2010* [HDTVRip.XviD] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S01E11 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target S01E11 [HDTV.X264]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S01E05 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S01E10 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S02E10 [TVRip.XviD] [ENG]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S02E11 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S02E11 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target 2010 S02E12 [HDTV] [XviD]
[TV + Seriale] Human Target S01E03 [HDTV.XviD]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
Kategoria:Filmy » TV + Seriale
Dodane10/07/2010 11:07:47
Ostatnie Uaktualnienie30/11/2012 18:51:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe