Torrentów: 144852      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

VOICES - FORM THE HUMAN FOREST CREATE A FUGUE OF IMAGINARY RAIN (2013) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
Kondycja:
Dodane: 08/10/2017
Rozmiar: 125.99 MB
Uploader: Fallen_Angel

seed(ów): 0
leecher(ów): 3
Pobrane: 0

Ocena: N/A

...SI£A I PIÊKNO MUZYKI TKWI¡ W JEJ RÓ¯NORODNO¦CI...
To tendencja powtarzaj±ca siê co jaki¶ czas w muzycznym biznesie. Muzykanci znudzeni star± nazw± postanawiaj± rozpocz±æ karierê pod zmienionym szyldem. Nowe rozdanie, pomys³y. Czysta karta jednym s³owem. Czasami siê udaje, innym razem nie. W przypadku Voices mamy do czynienia z jak najbardziej udanym debiutem.

Dobra wiadomo¶æ dla fanów rozwi±zanego w 2012 roku Akercocke. Trzech muzyków, znanych z tej formacji  – bêbniarz David Gray, gitarzysta Peter Benjamin i Sam Loynes, który wspomaga³ zespó³ na deskach – rozpoczê³o dzia³alno¶æ pod nowym szyldem i w³a¶nie promuje debiutancki album. Album, który w zalewie ha³asu przejdzie pewnie niezauwa¿ony, sam zreszt± niemal go przegapi³em, co by³oby strasznym b³êdem. ¯eby by³o jasne – Voices, pomijaj±c podobieñstwa do nieszablonowej muzyki Akercocke, to po prostu kawa³ death/black metalowego szitu na bardzo wysokim poziomie. Byæ mo¿e w pierwszym momencie zwodzi nas do¶æ du¿y udzia³ typowego, blastuj±cego szkieletu rytmicznego, jednak trzeba daæ p³ycie szansê, by wychwyciæ co¶, co jest jej dobrem absolutnym – przera¼liwie chore, w wielu miejscach niesamowicie przejmuj±ce riffy gitarowe. Czasami muzycy zapuszczaj± siê g³êboko w mro¼ne, black metalowe ostêpy, to znowu buduj± dysonansowe, hipnotyczne zgrzyty  (\'Dnepropetrovsk\', \'Creating the Museaum of Rape\'), z których wy³ania siê zupe³nie nowa jako¶æ. W ka¿dej sekundzie s³ychaæ du¿e do¶wiadczenie za³ogi, która balansuje na krawêdzi bestialskiej ³upanki i niemal awangardowych rozwi±zañ harmonicznych, tak charakterystycznych dla ekipy death’owych krawaciarzy. Zastanawiam siê wrêcz, czy nie jest to lepsza propozycja, zwa¿ywszy na w sumie spor± przystêpno¶æ materia³u. Elementem, który dodaje specyficznego klimatu nagraniom jest ciekawe u¿ycie czystych wokali, mêskich i szczególnie damskiego zawodzenia, na szczê¶cie, kojarz±cego siê bardziej z Diamand± Galas ni¿ Liv Kristine. W tym wszystkim Voices pozostaj± stricte metalowi, buduj±c szkielety opieraj±ce siê o typowe, death’owe mielenie. Byæ mo¿e by³ to celowy zabieg, wyznaczaj±cy granice, które jednak dla Anglików istniej±. A to nie musi, choæ mo¿e przeszkadzaæ, w zale¿no¶ci czego oczekujemy. Je¶li kroku do przodu, w stosunku do propozycji  Ackercocke, mo¿e okazaæ siê, ¿e nie, bo to raczej uskok w bok.
Te pokrêtne wypowiedzi nie zmieniaj± faktu, ¿e \'From the Human…\' po prostu dobrze siê s³ucha. Mo¿na potupaæ nó¿k± i jednocze¶nie poczuæ wy¿szo¶æ nad pospólstwem, udaj±c, ¿e rozumiemy te wszystkie dziwne, maksymalnie chorobliwe zagrywki. Voices ¶wiata nie zawojuj±, ale dobrze, ¿e z nami s±. Dziêki takim kapelom death/black metal nadal ma swój sens.
(Arek Lerch)
1. Dnepropetrovsk
2. Eyes Become Black
3. Fragmented Illustrations Of Anger
4. Unawareness Of Human Emotion
5. Sexual Isolation
6. This Too Shall Pass
7. Everything You Believe In Is Wrong
8. Creating The Museum Of Rape
9. Endless
POBRA£E¦ I SIÊ CIESZYSZ ? POZWÓL WIÊC POBRAÆ INNYM, NIECH TE¯ SIÊ CIESZ¡ !!!

INITIAL SEEDING. SEED 14:30-23:00.
POLECAM!!!

START WIECZOREM...
Podobne torrenty
[Muzyka] VOICES - FORM THE HUMAN FOREST CREATE A FUGUE OF IMAGINARY RAIN (2013) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] PATRIC PERONNE ELECTRICK TRIO - IMAGINARY SOUNDS (1999) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] T I Presents Live form Forest City Correctional Facility
[Muzyka] Billy Talent - Rusted form the Rain (2009)
[Muzyka] VOICES - FRIGHTENED (2018) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] SADISTIK FOREST - MORBID MAJESTIES (2018) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] OZZY OSBOURNE - BLACK RAIN (2007) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] CATHEDRAL - FOREST OF EQUILIBRIUM (1991, 1992 JAPANESE EDITION) [FLAC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] STEEL MILL - GREEN EYED GOD-JAWELS OF THE FOREST (1972/2011) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] INGESTED - THE LEVEL ABOVE HUMAN (2018) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.devil-torrents.pl/announce
Multitracker http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://tracker.torrentyorg.pl/announce
http://tracker.electro-torrent.pl/announce
udp://9.rarbg.com:2710/announce
udp://9.rarbg.to:2710/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://9.rarbg.me:2710/announce
udp://eddie4.nl:6969/announce
udp://shadowshq.eddie4.nl:6969/announce
http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://explodie.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
http://agusiq-torrents.pl:6969/announce

Kategoria: » Muzyka
Dodane08/10/2017 21:10:53
Ostatnie Uaktualnienie20/10/2017 12:40:27
Pokaż/Ukryj pliki:
16 plików
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe