Torrentów: 146324      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Miêdzyrynkowa analiza techniczna - John J. Murphy [PL]
Kondycja:
Dodane: 22/11/2008
Rozmiar: 44.73 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 589

Ocena: N/A

Miêdzyrynkowa analiza techniczna. Strategie inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, towarów i walut

autor : John J. Murphy

format : PDF

ISBN 83-87014-20-6

Zamys³em ksi±¿ki jest ukazanie powi±zañ i wzajemnych zale¿no¶ci pomiêdzy ró¿nymi rynkami: akcji, towarów, obligacji i walut w aspekcie globalnym. Podej¶cie to pozwalaj±ce postrzegaæ wydarzenia zachodz±ce na ró¿nych rynkach jako nale¿±ce do jednego systemu ogólno¶wiatowego w znacznym stopniu przyczynia siê do wzbogacenia wiedzy o globalnych mechanizmach rynkowych. Nazwisko autora, jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych znawców tematyki rynkowej i czo³owego eksperta w zakresie powi±zañ miedzy poszczególnymi rynkami, znanego polskim czytelnikom z doskonalej Analizy technicznej, jest gwarancj± wysokiego poziomu opracowania, jak tez zainteresowania ni± ze strony odbiorców, którzy wprowadzeni zostan± dziêki niej w co¶ wiêcej ni¿ tajniki poszczególnych wykresów. Perspektywa w tej ksi±¿ce jest bowiem odwrotna ani¿eli w wiêkszo¶ci podrêczników dotycz±cych analizy rynku, gdzie przyk³ady zachowañ rynku przywo³ywane s±, by zilustrowaæ lub potwierdziæ dan± teorie, metodê czy koncepcje. Tutaj na pierwszym planie s± realia rynku ¶wiatowego, do których dobierane s± narzêdzia analityczne. Takie ujecie usatysfakcjonuje, jak mo¿na sadziæ, tak¿e tych, którzy pragn± rozumieæ przede wszystkim mechanizmy kryj±ce siê za zachowaniami cen znajduj±cymi wyraz w samym wykresie.

Praca Murphy'ego skupia siê na czterech sektorach rynku: akcjach, obligacjach, towarach i walutach rozpatrywanych równie¿ w aspekcie globalnym. Dowiemy siê z niej na przyk³ad, w jaki sposób dolar zachowuje siê wzglêdem rynków towarowych, a wzglêdem zw³aszcza rynku z³ota, zobaczymy silny zwi±zek miedzy indeksem CRB a cenami obligacji, relacje miedzy cenami akcji i obligacji, a tak¿e wiele innych powi±zañ, które pozwol± lepiej zrozumieæ dzisiejsz± wspó³zale¿no¶æ ró¿nych rynków.

Ksi±¿ka Murphy'ego stanie siê w tym dziesiêcioleciu standardem. To wspania³e dzie³o.

John Sweeney, Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine

Spis tre¶ci:

1. Nowy wymiar analizy technicznej
2. Powrót do krachu 1987 - ujêcie miêdzyrynkowe
3. Rynki towarowe i obligacje
4. Obligacje i akcje
5. Rynki towarowe i dolar
6. Dolar, stopy procentowe i akcje
7. Indeksy towarowe
8. Rynki miêdzynarodowe
9. Bran¿e i grupy gie³dowe
10. ¦rednia przedsiêbiorstw u¿yteczno¶ci publicznej jako wska¼nik wyprzedzaj±cy rynek
11. Analiza si³y wzglêdnej towarów
12. Rola rynków towarowych w alokacji aktywów
13. Analiza miêdzyrynkowa i cykle gospodarcze
14. Mit obrotu programowanego
15. Nowy kierunek
Dodatek: Zaktualizowane wykresy
S³ownik
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Analiza techniczna rynków finansowych - Murphy John J [PL]
[E-Booki + Audio] John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Schwager - Analiza techniczna rynków terminowych [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] John C. Ritchie - Analiza fundamentalna [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Analiza fundamentalna - John C. Ritchie [PL]
[DivX - XviD] Prawo Murphy'ego - La Loi de Murphy *2009* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Prawo Murphy\'ego - Murphy\'s Law *1986* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[Muzyka] Sunshine - John Murphy (Original Motion Picture Soundtrack - OST - 320kbps - AMLG Edition) (2007) [mp3@320kbps]
[DivX - XviD] Prawo Murphy\'ego - Murphy\'s Law (1986)
[E-Booki + Audio] Mikrobiologia techniczna [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane22/11/2008 07:11:30
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:30:28
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe