Torrentów: 148452      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Mercenaries 2: World in Flames
Kondycja:
Dodane: 05/01/2009
Rozmiar: 2.86 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 17
leecher(ów): 29
Pobrane: 9

Ocena: N/A

Mercenaries 2: World in Flames to sequel jednej z najwiêkszych elektroniczno-rozrywkowych niespodzianek 2005 roku. Pocz±tkowo utalentowani developerzy z firmy Pandemic Studios postanowili skupiæ siê tylko na jednej konsoli (PlayStation 3), ale po podpisaniu umowy wydawniczej z korporacj± Electronic Arts zapowiedziano jeszcze wersjê dla Xboxa 360, PlayStation 2 oraz PeCetów.

Tym razem nie trafiamy do Korei Pó³nocnej, lecz wykonujemy misje na terytorium Wenezueli. Operujemy zarówno w g³êbi l±du (np. w d¿ungli), jak i na przybrze¿nych wodach, odwiedzaj±c chocia¿by platformê wiertnicz±. Przebieg akcji obserwujemy oczywi¶cie z perspektywy trzeciej osoby, aczkolwiek przyk³adowo w trakcie precyzyjnego celowania w³±cza siê widok FPP. Kampaniê w trybie single player podzielono na szereg trudnych zadañ, traktuj±cych o ró¿nych akcjach militarnych (m.in. wysadzanie w powietrze okre¶lonych budowli i uprowadzenie konkretnej osoby).

Naszymi reprezentantami w wirtualnej rzeczywisto¶ci s± naturalnie postaci tytu³owych najemników (³±cznie trójka awanturników), w¶ród których ponownie obecny jest np. widowiskowo dzia³aj±cy Mattias Nilsson rodem ze Szwecji. Ka¿dy bohater mo¿e u¿ywaæ bogatego arsena³u broni rêcznej (karabiny, granatniki etc.) i narzêdzi dodatkowych oraz kierowaæ rozmaitymi wehiku³ami (czo³gi, ciê¿arówki, transportery opancerzone, ¶mig³owce, samochody terenowe itp.). Warto zauwa¿yæ, i¿ teraz przejêcie maszyny bojowej od przeciwnika nie sprowadza siê de facto do uaktywnienia jednego przycisku, poniewa¿ autorzy zaimplementowali specjaln± zrêczno¶ciow± mini-grê. Dopiero zwyciêstwo w tej ostatniej pozwala na usadowienie siê za sterami danego urz±dzenia militarnego.

Na polu walki, oprócz wspomnianych protagonistów, obecne s± przeró¿ne stronnictwa. Lewicowa partyzantka ukrywa siê w le¶nych ostêpach, rz±dowe wojska rezyduj± w pilnie strze¿onych bazach itd. Nie musimy jednak wcale poruszaæ siê w¶ród tych frakcji samotnie, albowiem developerzy wprowadzili opcjê dwuosobowej kooperacji na podzielonym ekranie (drugi u¿ytkownik mo¿e do³±czyæ do zabawy w dowolnym momencie kampanii single player).

Twórcy zaprojektowali ¶rodowisko o bardzo wysokim stopniu interaktywno¶ci. Nie ma zatem chocia¿by problemu ze staranowaniem lichego domu za pomoc± rozpêdzonego pojazdu pancernego lub podpaleniem uschniêtych drzew, od których zajmuj± siê stoj±ce w pobli¿u cysterny z benzyn±. Realistycznie prezentuje siê te¿ model fizyczny (engine Havok 4.5).
Podobne torrenty
[Gry PC] Mercenaries 2: World in Flames [ENG]
[Gry Konsole] Mercenaries 2: World in Flames [ENG]
[Gry Konsole] Mercenaries 2: World in Flames (DVD)(NTSC)
[Gry Konsole] Mercenaries 2 World In Flames [PAL] [ENG] [XBOX360]
[Gry PC] Mercenaries 2: World in Flames [ENG] [DVD-RELOADED]
[Gry PC] MechWarrior 4: Mercenaries [ENG] [RIP]
[Gry Konsole] Mercenaries 2 PAL XBOX 360
[DivX - XviD] Najemnicy - Mercenaries *2010* [BDRip.XviD] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Ciemna Strona Słońca - The Mercenaries (1968) [DVDRip] [XviD] [AC-3] [Lektor PL] [H1]
[x 264] Niezniszczalne / Mercenaries (2014) [720p] [BluRay] [x264-J] [Lektor PL] [Karibu]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://open.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane05/01/2009 15:01:16
Ostatnie Uaktualnienie17/03/2013 09:12:36
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe