Torrentów: 146987      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Spore: Creepy & Cute Parts Pack [ENG]
Kondycja:
Dodane: 25/11/2008
Rozmiar: 732.76 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 179
leecher(ów): 129
Pobrane: 3803

Ocena: N/A

Spore: Creepy & Cute Parts Pack
Spore: ¦mieszne i Straszne

producent: Maxis

kategoria: strategiczne - symulatory

Data Premiery:
¦wiat: 18 listopada 2008
Polska: 21 listopada 2008

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 12+

no¶nik: 1 DVD

Wymagania sprzêtowe:
Pentium 4 2 GHz, 768 MB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce 6600 lub lepsza), 6 GB HDD, Windows XP/Vista.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=6930

Spore: Creepy & Cute Parts Pack to pierwszy oficjalny dodatek do niezwykle popularnej gry Spore. Pakiet zawieraj±cy mnóstwo nowych elementów, zosta³ przygotowany przez firmê Maxis, znan± prócz powy¿szych tytu³ów z wielu równie popularnych produkcji (np. SimCity, The Sims).

Spore to bardzo oryginalna gra, oferuj±ca do¶æ rozbudowan± rozgrywkê, podzielon± na kilka zupe³nie ró¿nych od siebie etapów. Ka¿dy z nich przedstawia kolejne stadia ewolucji. Zaczynamy wiêc jako taplaj±ca siê w b³otku komórka, by po bezpardonowej walce o przetrwanie w koñcu wyj¶æ na l±d, rozwin±æ mo¿liwo¶ci mózgu, za³o¿yæ w³asne plemiê, zbudowaæ cywilizacjê, zdobyæ ¶wiat i ostatecznie wyruszyæ na podbój kosmosu.

Wed³ug wielu graczy, najprzyjemniejszym jednak elementem tego tytu³u jest tworzenie w³asnych niezwyk³ych stworów, jednostek, budowli oraz praktycznie nieograniczona mo¿liwo¶æ modyfikowania tych ju¿ istniej±cych, powsta³ych w umys³ach osób odpowiedzialnych za grê. Wa¿nym aspektem tego podej¶cia jest tak¿e fakt, ¿e nasz± twórczo¶æ mo¿emy udostêpniaæ w sieci, dziel±c siê pomys³ami z reszt± u¿ytkowników. To podej¶cie zaowocowa³o milionami autorskich dzie³, które zaludni³y wirtualny ¶wiat Spore.

Niniejszy dodatek przeznaczony jest w³a¶nie dla mi³o¶ników gry lubuj±cych siê w kreowaniu nowych istot. Zawiera on bowiem ogromn± liczbê (ponad 100) nieznanych wcze¶niej elementów sk³adowych, jakie mo¿emy wykorzystaæ do tworzenia, czy modyfikowania naszych potworków. Nowo¶ci podzielone zosta³y zgodnie z tytu³em dodatku, na urocze i przera¿aj±ce. Pierwsze s± wiêc ¶liczne i nieco kreskówkowe, a drugie okropne i ohydne, umo¿liwiaj±c zwichrowanym umys³om tworzenie najdziwniejszych koszmarów.

Dodane elementy to przede wszystkim: nowe czê¶ci cia³a, wzbogacone opcje malowania naszych milusiñskich (o 48 wzorów), 24 nowe animacje oraz specjalnie przygotowane t³a. Powy¿szy dodatek wymaga posiadania pe³nej wersji Spore lub Spore: Fabryka Stworów.

Release Info:

1. Unpack
2. Mount or Burn the ISO
3. Install (serial in NFO)
Podobne torrenty
[DVD-R] Scooby-Doo I Upiorny Lunapark - Scooby-Doo and the Creepy Carnival (2013) [PAL] [DVD5] [Dubbing PL]
[Gry PC] Spore [PL]
[Gry PC] Spore [PL]
[Gry PC] Spore [PL]
[Gry PC] Spore [ENG]
[Linux + Macintosh] Spore [ENG]
[Gry PC] Spore [PL]
[Muzyka] Brainbox - Parts (1972)
[Gry PC] Spore Update 1.02 [ENG]
[Gry PC] Spore [PL] [RELOADED]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane25/11/2008 14:11:58
Ostatnie Uaktualnienie12/01/2013 19:28:06
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe