Torrentów: 146421      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Ed Gately - Cena i czas. Zarys metod analizy technicznej [PL]
Kondycja:
Dodane: 21/11/2008
Rozmiar: 13.63 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 995

Ocena: N/A

Cena i czas. Zarys metod analizy technicznej
Autor : Ed Gately

ISBN: 83-8701-431-1

Ilo¶æ stron: 160

Jest to bardzo przystêpne wprowadzenie w analizê techniczn±. Ksi±¿ka oka¿e siê jednak przydatna nie tylko dla pocz±tkuj±cych, poniewa¿ znalaz³o siê tu równie¿ omówienie takich narzêdzi, jak kana³y Raffa, analiza Fouriera, analiza regresji, model Bradleya, czy sieci neuronowe, a zatem zagadnieñ, których polski czytelnik nie mia³ dot±d mo¿liwo¶ci bli¿ej poznaæ.

Cena i czas to nie tylko przegl±d metod analizy technicznej, ale przede wszystkim podrêcznik prognozowania zachowañ rynków, autor bowiem koncentruje siê na tych narzêdziach, które pomagaj± okre¶laæ docelowe poziomy cen i czas, w jakim mo¿e doj¶æ do zmiany trendu. Pozwala to ograniczyæ ryzyko inwestycyjne, zwiêkszyæ precyzjê transakcji i w rezultacie osi±gaæ wiêksze zyski.

Wielka zalet± podej¶cia proponowanego przez Gately'ego jest ³±czenie ró¿nych metod analizy technicznej, dziêki czemu prognoza staje siê znacznie bardziej wiarygodna. Je¶li pewien poziom kursu lub moment jest wskazywany przez kilka niezale¿nych narzêdzi, istniej± du¿e szanse, ¿e bêdzie to punkt zwrotny. W ksi±¿ce omówione zosta³y tak¿e zagadnienia dotycz±ce wyznaczania poziomów ryzyka i linii obrony, potwierdzania zmiany trendu przy pomocy ¶rednich krocz±cych, formacji ¶wiecowych i innych metod analizowania wykresów oraz stosowania szeregów liczbowych Fibonacciego, Ganna, Carolana i innych. Praca opatrzona zosta³a tez najobszerniejsz± bibliografi± tematu dostêpn± na polskim rynku. Mówi±c krótko, ma³o kiedy mo¿na znale¼æ tak wiele w tak niewielkiej ksi±¿ce.
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Chemiczne metody analizy ilo¶ciowej ¶rodków leczniczych [PL]
[E-Booki + Audio] M. Nakayama - Best Karate Zarys [PL]
[E-Booki + Audio] Nauka j. angielskiego metod? Callana (Callan)
[E-Booki + Audio] Bob Fingerbild - Samoleczenie wzroku metod± DR. Batesa [PL] [.rtf]
[E-Booki + Audio] Aleksander Gieysztor - Zarys dziejów pisma ³aciñskiego. Warszawa PWN, 1973 [PL] [.pdf]
[XXX] Anne Midori - Rio Sex Mar Cena wmv
[E-Booki + Audio] Tanya Huff - Cena krwi [PL]
[E-Booki + Audio] Jack Higgins - Cena odwagi [PL]
[DivX - XviD] Cena Honoru - The Four Feathers *2002* [DVDRip.XviD] [ENG]
[TV + Seriale] Cena z³ota - End of the rainbow (2007) [TVRip.RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane21/11/2008 09:11:25
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:32:01
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe