Torrentów: 155283      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Shikabane Hime 2: Kuro 01-12 [HDTV.h264]
Kondycja:
Dodane: 05/05/2009
Rozmiar: 1.98 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Tytu³ – Shikabane Hime 2: Kuro
Tytu³ alternatywny – Shikabane Hime 2; Corpse Princess: Black
Typ anime – seria TV
Produkcja – styczeñ 2009 do marzec 2009
Odcinki – 1-12/12
Gatunek – horror, sztuki walki, akcja, supernatural
Format – .mkv
Jêzyk – japoñski
Napisy – angielskie
Grupa – Tomodachi [TMD]
Jako¶æ – b.dobra
Rozdzielczo¶æ – 704x400
¬ród³o – DTV
Czas trwania – 12 x 24 minuty

Opis:
Ouri Kagami wychowa³ siê w skromnym sierociñcu, prowadzonym przez ¶wi±tyniê buddyjsk±, ale bêd±c licealist± zdecydowa³ siê, aby rozpocz±æ ¿ycie na w³asny rachunek. Zdecydowa³ siê na to m.in. przez wzgl±d na dziwne wydarzenia, jakie mia³y miejsce w ¶wi±tyni. Pewnej nocy zbudzi³ go dziwny kot, który zdawa³ siê przemawiaæ wewn±trz jego umys³u i przekona³ go do wej¶cia do ¶wi±tyni, gdzie w poszarpanym ubraniu le¿a³a martwa dziewczyna z wieloma ranami. Jednak mnich i jego podw³adni nie byli tym faktem zdziwieni, a raczej zdenerwowani i dzia³ali w po¶piechu. Szybko zajêli siê cia³em, nie zauwa¿aj±c schowanego za pos±giem Buddy ch³opaka. Po chwili zobaczy³, ¿e dziewczyna siê rusza! Dobrze pamiêta³ – by³a zimna kiedy j± wcze¶niej dotkn±³! To Shikabane – us³ysza³ koci g³os w swojej g³owie...
Tymczasem w mie¶cie dzia³y siê rzeczy nie mniej interesuj±ce. Policja znalaz³a siedem cia³ kobiet w pewnej rezydencji i w³a¶nie stara³a siê aresztowaæ dziwacznego w³a¶ciciela, który najwyra¼niej dobrze siê bawi³, czekaj±c na stró¿ów prawa. Swoje krótkie wyja¶nienia, wskazuj±ce, i¿ elektrowstrz±sy to terapia, od której nale¿a³oby zacz±æ jego do¿ywotnie leczenie, zakoñczy³ skokiem z balkonu, znajduj±cego siê na odpowiednio wysokim piêtrze, aby w przypadku cz³owieka uznaæ sprawê za zamkniêt±. Ale on by³ wyra¼nie nie z tego ¶wiata, dodatkowo zdawa³ siê mieæ co¶ wspólnego z wydarzeniami, których Ouri by³ ¶wiadkiem w ¶wi±tyni.
Los wyra¼nie d±¿y³ do spotkania naszego bohatera z shikabane, poniewa¿ sytuacja siê powtórzy³a. Znów znalaz³ j± martw± i po raz kolejny o¿y³a. Na imiê mia³a Makina. By³a nieumar³±. Jej celem jest unicestwienie ponad setki nieumar³ych, a kiedy to uczyni, dostanie siê do nieba...

¬ród³o opisu:
http://azunime.net/anime/idanm,537,s,shikabane-hime-aka,zajawka.html
Podobne torrenty
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 12 [720p.HDTV.h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 01-12 [720p.HDTV.h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 02 HD [h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 01-12 [h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 01 HD [h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 12 FINAL [h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 01 SD [XviD]
[Manga - Anime] Shikabane Hime 2: Kuro 02 SD [XviD]
[Manga - Anime] Shikabane Hime: Aka 10 [h264]
[Manga - Anime] Shikabane Hime: Aka 11 HD [h264]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://open.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Inne » Manga - Anime
Dodane05/05/2009 19:05:54
Ostatnie Uaktualnienie28/02/2013 14:52:16
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe